KALENDÁŘ AKCÍ 2022 

Prezenční nebo online forma workshopů, pokud není v programu uvedena, bude upřesněna nejpozději dva týdny před konáním akce podle aktuální situace.  Účast na setkání je nutné ohlásit (nejlépe mailem na adrese: info@cesky-pranicky-prechod.cz), na webináře stačí přihlásit se také mailem. Nově je také možné domluvit si individuální práci nebo konzultaci . Pokud není uvedeno jinak, workshopy/webináře jsou dvoudenní. 

LEDEN 
  • 8. - 9 ledna 2022 - Prána jako stav mysli a vědomí (úvod do pránické výživy)
  • od 19. ledna, osm týdnů vždy ve středu od 19. hod. - Aramejský otčenáš a síla modlitby - cyklus online večerních webinářů 
ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

  • CESTA - pilotní dvoudenní workshop cyklu: Návrat k počátkům (Tři velké společné cesty a 14 večerních setkání:  od počátků a rozvzpomínání se k probuzení , vyšším duchovním stavům a Vzestupu)

KVĚTEN