Přechod 2017

21.07.2017

Hodnocení a ohlasy z osmidenních intenzivních workshopů Český pránický přechod v roce 2017

Červenec 2017

Věra, Praha: "Program byl velmi intenzivní a nabitý, rámcově uspořádaný, dobře zorganizovaný, logicky navazující na sebe všechny jednotlivé bloky, které měly vysokou vypovídací schopnost. Prostředí, ve kterém jsme se nacházeli, bylo přímo úměrně laděno s tématem workshopu, čili - v přírodě, tichu, klidu; ubytováni jsme byli v místech, které bylo z přírodního dřeva, prosklenné, plné zeleně, otevřené, vzdušné, prostorné, uklidňující, útulné, odpočinkové; přizpůsobené k tomu, abychom měli možnost a prostor spočinout v sobě. Prozkoumat všechna zákoutí své duše. Poznat lépe sám sebe... Přijela jsem bez konkrétního očekávání, což jsem si ještě před příjezdem na seminář sama sobě kladla za cíl, abych pak případně nebyla zklamaná. V rámci denního programu nás po ranní rozcvičce čekalo až do večera mnoho práce. Díky průběžným, různě zaměřeným meditacím, jsme během dne měli více energie a síly na zvládání všech činností. Program byl velmi pestrý. Různé informace, přednášky, sdělení, sdílení. Opouštěli jsme prostor a jezdili i do přírody, na různá posvátná místa. Moje nejsilnější dojmy během celého pobytu byly velmi různorodé. Především jsem zažila vjemy, vize, představy, poznání, které jsem jednak do té doby nikdy nezažila, a také bych ani při jiných akcích, během denního praktického života zřejmě nepoznala. Oceňovala jsem, mimo jiné, Lenčinu trpělivost, profesionalitu, pedagogické schopnosti, shovívavost, když někdo z nás z naší skupiny se chtěl třeba rozpovídat k určitému tématu delší dobu nad rámec momentálně možného času, nebo nepochopení obsahu k zadanému tématu, nebo rozpoutanou diskusi, která by se byla možná rozplizla neefektivně vniveč...Co mě nejvíce zasáhlo? Asi to naše všemi tajně očekávané PŘEPNUTÍ. Kolo rituálů, atmosféra v souvislosti s tím, prostoupená přírodou a posvátným místem, sounáležitost a společná energie skupiny, Lenka, coby vysoce oceňovaná, uznávaná, respektovaná, a obdivovaná bytost, která svým přístupem dovedla v každém z nás ukotvit naše vlastní poznání, a z toho plynoucí neuvěřitelné pocity, emoce, a zkušenosti, jako radost, pocit štěstí, svobody, lásky, neuvěřitelné pokory, vděčnosti, úcty a milosti. Každý z nás byl konfrontován sám se sebou, uvědomil si, jaký má vlastně vztah k zemi, k zeměkouli, k přírodě, k míru, k zachování života; jaký má vztah sám k sobě. Uvědomili jsme si, že vše, co byla minulost, je již pryč, a můžeme se od nynějška těšit v rámci našeho znovuzrození, na náš nový život, na naši svobodnou vůli a naše svobodné rozhodování, na naši novou budoucnost. A že vše záleží především a pouze na nás. Nikdo jiný a nic to nemůže změnit ani ovlivnit. Intimní pocity, které jsem u toho měla, jsou prostě nesdělitelné. Hlavní přínos přechodu považuji u sebe za velmi těžkou práci, která mi přinesla plody, neboť jsem si konečně začala vážit sama sebe, a mít se ráda. To, že mám všechno ve svých vlastních rukou. Pocit neuvěřitelné svobody. Také pocit harmonie, kterou jsem ve svém životě jen velmi obtížně hledala. Kam mne workshop posunul? Více k Bohu. Na mojí duchovní cestě zase více nahoru, o několik levelů. Více do světla. Zpět směrem domů. Lenka coby průvodkyně mi moc pomohla, protože bez ní bych se nedostala na tu duchovní úroveň, a úroveň poznání jako takového, kde se nacházím nyní. Také vysoce oceňuji její plné nasazení nad rámec svých povinností; dosažitelnou přítomnost po skončení semináře a post péči. Za možnost se zúčastnit pránického přechodu v hluboké úctě děkuji. Doporučuji druhým, kteří se zatím, třeba jen zaobírají myšlenkou, zda by to mohli zkusit, bez ohledu na to, jak to dopadne. S vděčností Věra.

Roman, Brno (před přechode už s vlastní pránickou zkušeností, pokus o přechod u HM): mezi jeho nejsilnější dojmy z přechodu patří úžasné prožitky jak z čerpání prány, tak i z aktivací: "...v kolektivu stejně smýšlejících lidí je přechod snadnější". Ocenil především, že se na workshopu zbavil vžitých omylů a to, že vždycky dostal pomoc se vším, o co požádal.

Jiří, Praha: Nejsilnějším zážitkem pro něj bylo, když začal cítit energii z prány. Workshop se mu líbil, jako hlavní přínos pro sebe považuje osobní vývoj, práce na sobě, když začal cítit víc energie: "Věřím, že mě ten posun udělal lepším člověkem."

Darina, Praha, ocenila sdílení, propojení, společnou energii, místa síly a mystiky. Workshop jí připomněl, co zapomněla, mohlo se to znovu vynořit a začít používat znovu. Ocenila nastřádané znalosti a prožitky lektorky "není to nic naučeného, vše prožila."

Martin, Ostrava: "Seminář pro mne byl zkouškou těla i ducha. Určitě jsem prošel jakousi očistnou kůrou, při které se odstraňují staré vzorce, návyky a nahrazují jinými (meditace místo jídla).Hlavní přínos pro sebe vidím v tom, že jsem si dokázal, že to jde i jinak než klasickou cestou a cítím se přitom v pohodě. Člověk tady má také dost času na to si vyjasnit myšlenky, cíle, postoje, životní směr. Určitě beru jako přínos ostatní členy semináře, kteří mají povětšinou již zkušenosti s prací s energií nebo jiné zkušenosti a cvičení, které ochotně sdílejí s ostatními. Lenka určitě ví, co dělá, umí vést seminář a odpovídá ochotně na doplňující otázky, kam mě to posunulo? Ukáže čas...."

Jiřina, Německo: Jejím nejsilnějším zážitkem bylo přepnutí na pránu. Důležitá pro ni byla příležitost sdílení s ostatními. Změnilo se u ní vnímání, které se prohloubilo, zvýšily se vibrace, uvědomění: "Jsem více napojená na Univerzum a tím i více sama sebou." Ocenila především meditace.

Miroslava, Praha: "Zažívala jsem okamžiky bezpodmínečné lásky a vděčnosti každý den. Workshop se mi velice líbil, Dostala jsem spoustu jednoduchých a rychlých řešeních v krizových situacích, spoustu cvičení a jednoduchých meditací na čerpání prány... Cítím se více povznesená, v lehkosti, zvýšení vibrací, jasnosti, světla. Nemám hlad...workshop mě hodně posunul, dodal mi větší důvěru v sebe a ve výživu pránou a záměr, posunul mě ve víře a důvěře ve světlo...Lenka mi pomohla svojí pravdivostí a odvahou."

Jana, Praha: mezi její nejsilnější dojmy patří meditace, sdílení, krásné přírodní prostředí, silné energie na Budči. Největším zážitkem pro ni byla velká přechododvá meditace a čerpání energie večer po ní. Naučila se hodně od Lenky i ostatních účastníků. Líbilo se jí, že byl workshop zaměřený na duchovní vzestup, který sama také považuje za nejdůležitější: "Posunulo to moje vědomí a pochopila jsem, jak je možné pránu čerpat". Už z domova napsala:""Zatím ... se musím o sebe hodně starat a moc toho nezvládnu, ale čerpání prány mi jde dobře. Na jídlo nemám ani pomyšlení.....Když jsem šla kolem různých restaurací a stánků s jídlem ohromně jsem si užívala tu vůni a to i toho jídla, které mi bylo předtím protivné a nedala bych je do pusy, ale chut´ ani hlad jsem na jídlo neměla. Cítila jsem se úžasně svobodná. Měla jsem pocit, že Bůh mi pomáhá. Takový pocit jsem nikdy nezažila ..."

Přechod květen 2017 - slovo na úvod

Jeden z účastníků, který každý den opakoval, jak je spokojený, a víc a víc zářil, a po návratu překvapil žádostí o vrácení peněz (hledal duchovního učitele, zatímco zde našel "čisté duše a na druhé "byznys", který ti samozřejmě odpouštím.... Ale pokud by si ještě se mnou chtěla dále komunikovat, tak bych tě láskyplně poprosil ze všeho o vrácení 5000Kč. Protože já hledám duchovního učitele, který to nedělá pro byznys."

Na každém přechodu se objeví někdo, jehož emocionální čištění a reakce jsou silnější a nepříjemnější než u ostatních. U Mirka to bylo zvláštní tím, že tady pořád opakoval, jak je navýsost spokojený, i sdílení na konci bylo krásné, a odjížděl s úsměvem. Nevím tedy, jestli si dodatečně jen neuvědomil, že mohl požádat o slevu, měl nějaký problém finanční (který by šl řešit) nebo šlo o nezvládnuté problémy, ale ve sdíleních se k tomu ostatní vracejí, a proto sdílím tento příběh i já. Moc mě to mrzelo. Žijeme ve stejném světě, a ještě stále nejsme schopni postavit se mimo jeho zákonitosti. Až to umět anebo moci budeme, i pak bude platit zákon rovnováhy, ať už se bude uplatňovat jakkoliv.

Nevím, jestli to byla jen reakce na světlo (dostal příliš mnoho), nepochopení, anebo ze mě prostě jenom chtěl vyrazit peníze, které potřeboval (nenapsal, jenom předvedl názornou ukázku energetického parazitismu, o kterém jsem na w. mluvila. Tato varianta - shození celé práce a sdílení do roviny "byznysu" mě nenapadla, ale je to tentýž princip a jen jiný druh duchovních iluzí, že provázení a učení má menší cenu než jiná práce, anebo že ji má lektor dělat zadarmo).

Saí Báby se kdysi někdo z jejich žáků ptal: "Swámí - jak to, že někdo za Tebou přijede jednou, a dosáhne osvícení, a jiní tu vedle Tebe žijí a pracují měsíce a roky, a nedosáhnou ho?""Představ si různé ořechy - každý má jinak tvrdou slupku. Jeden je lehce naťukneš, a už se otevře jádro, k němuž hned proudí světlo. Do jiných musíš bušit velkou silou, znovu a znovu, a teprve potom skořápka pukne a jádro se objeví."Ve videích "Co se to filmu nevešlo" byla jedna báseň, která vystihuje něco podobného hezky, vlídněji, mnohem poetičtěji:

Když slunce vychází a září,
ne všechen lotos rozkvétá
na jezerech a jezerní květy;
Jen ty, které jsou připraveny
tak činí.

Ostatní musí počkat,
až přijde jejich čas.

Ale všechny jsou určeny kvést,

všechny musí naplnit svoje určení.
Není zde žádný důvod k zoufalství.

Sathya Saí Bába

Podle Bible nelze sloužit dvěma pánům najednou, Bohu i Mamonu. To je důležité si uvědomovat každý okamžik, stejně jako to, že vždycky je jeden pán a druhý jen prostředník. Pro svět to je mamon. Pro mě Bůh. Platby za workshopy mi umožňují učit, a učit tady. Naopak jsem to přes varování učitelů kdysi, když jsem si to mohla dovolit, tedy učit zadarmo už vyzkoušela. Přineslo mi to ale jen tu zkušenost, že to vytváří jen napětí, závazky a dluhy, přinejmenším karmické. Vycházím tak vstříc komukoli, kdo to potřebuje, a vím, že si toho váží a má to smysl. Nikdy, pokud někdo brát si něco zadarmo považuje za své svaté právo, uráží nebo vydírá. Mirek tu bude vítán, pokud své problémy zpracuje a bude pro změnu, na kterou aspiroval, připraven. Pokud někdo skutečně potřebuje a touží po účasti na workshopu, který by si jinak nemohl dovolit, stačí pořádat. Nárok na to ale není a nebude, už jen proto, aby vedlejším účinkem vstřícnosti a ochoruy nemohlo být narůstání ega a jeho pýchy.

Lenka Clara

Hodnocení a ohlasy z Přechodu (osmidenní intenzivní "Český pránický přechod") květen 2017

"Milá Lenko, i po 21 dnech mi stále stačí jen voda, dokonce jsem v pohodě ustála několika denní sraz s přáteli, na kterém se opravdu jídlem nešetřilo. Mirek opravdu překvapil a chápu, že Tě to hodně zamrzelo. Já mám pocit, že si možná myslel, že když zvládá půsty, nebude pro něho problém na pránu přejít, ale duchovní podstata toho všeho mu ještě uniká, ještě musí na sobě hodně zapracovat. A jak bych celý workshop zhodnotila? Dal mi skutečně hodně, sama bych to určitě nezvládla. Ty první čtyři dni intenzivního čištění byly opravdu náročné a Tvoje péče a vlastně i podpora celé skupiny, vědomí, že si všichni procházíme něčím podobným, pomáhalo zvládnout to. Musím ocenit Tvé vedení, plné využití těch osmu dnů k předání maximálního množství informací a technik k čerpání prány a další práce na našem rozvoji. ..." Marie M

"Neustále se vyhřívám na sluníčku jako ještěrka. Dávám si ještě nějaký den volno na sluníčko a procházky a své blízké. Pro zakotvení. Já shodila 7kg. Nyní již třetí den váha stabilizovaná. Tělo říká, že prána 100%. ... Hlad nemám, jen nějakou tu chuťku. Zítra jedu za maminkou a ona mi s láskou přichystala štrůdlík. Nemám problém s představou, že si kousek dám. Cítím se fakt dobře a stále dostatečně pozitivně. ...Pro Mirka to bylo opravdu silný kafe. On si přišel oťukat vnímání energie a tohle nečekal. I pro mě to bylo tak silný, že jsem chvílemi zuřila a taky se moc těšila domů :-) Na druhou stranu bych svými silami (i s tou největší odhodlaností) nedokázala dojít takového výsledku, který si vlastně stále nedokážu plně připustit. Ty jsi vnesla do procesu radost a otevřenost, ucelila záměr a nejvíce nakopla aktivací. Je úsměvné, že člověk připravený z celého svého srdce poprosí a dostane a poté, když chce zkušenost přiblížit, předat, používá ty nejúčinnější dosažitelné postupy. A tak to bude dle mého se všemi učeními J. Přiznávám, že nedodržuji striktně doporučení pravidelnosti čerpání, ale ponechávám to plynutí času a povinností ... Váha se mi již před 5ti dny zastavila a myslím, že se začínám spravovat. Cítím se příjemně, svobodně. ...Martina M.

"Po návratu ...jsem se zvážila a zjistila úbytek cca 20dkg. To mě překvapilo, ale čekala jsem

jak to půjde dál. Nyní je páty den po návratu a úbytek je 4 kg, což je přijatelné, mám stále rezervu dalších 4 kg do stanovené optimálni váhy a 6 kg do váhy, kterou jsem si dala jako kritickou. Vše probíhá výborně, stále jsem na 100%, jen ranní kávy s medem jsem se ještě nezbavila. Uvidím jak to bude príští týden až manžel přijede, ale jídlo mě nechybí, jen občas mě přepadnou vůně, ale ne tak, abych podlehla. Díky Leni, je mě fajn a jestli bude setkáni nás všech, ráda přijedu. Zahradničím i s rýčem, sázím, pleju, uklízím a vše možná ještě lépe nežli před oněmi 15 dny." Dáša

Agáta poslala reflexi i báseň:

"Posílám pozdravení ze světa kde čas není, ...Osmidenní pránický přechod se mi líbil, byla jsem a stále jsem spokojená. Sáhla jsem si několikrát na dno a nebýt tebe vzdala bych to ve dvacátém dnu. Moc Ti děkuji že jsi stále připravená pomáhat...."Jak se mi daří? Učím se žít sama se sebou,je to práce s mím vnitřním já, mám osobní potíže s pertnerem tak to večer zajím trochou jídla, něco tam , něco zas tady. Tak se učím jak zpracovat vnitřní neklid. ...na práně jsem stále, za to Bohu moc děkuji, tedˇ se učím nepotřebovat ani minimum jídla."

...Píši ti tedˇ k pobavení, hodnocení jiné není.
Proč býti pránikem?
Zjistit spoustu tajemství o světě malém i velikém,
světě v sobě, světě venku, proč motýl sedl ti teď na halenku.
Proč pták krouží ti nad hlavou? Proč letí středem proti tobě?
Zachraňovat tě chce! Ptáš se trochu hloupě.
Tak ukazuje ti příroda že v jednom celku je s tebou a ty s ní,
to je ta pránická lahoda.
Lehni si na zemi, vetkni se do ní, poznej to co nemůžou jiní.
Cítit jak dýchá, cítit jak roste, mám zlost když vidím jak do drnu ted´ někdo kopne.
Mám napsati hodnocení o kurzu osmidenním, co důležité pro mne bylo,
co nejvíce mne oslovilo.
Sedím tady, zírám.....nevím proč duše má zapoměla co tak moc napsat chtěla.
Snad verši tedy napíši lépe o Lence, divě lepé co pomáhá krůček po krůčku
zdolati těžké chvíle.
Proč býti tiše? To pomáhá nám k práně spíše. Nechápala jsem to a pak zcela pochopila.
Vyslechne si každá naše slova, když říkám každá myslím tím i ta hodně hloupá.
Dá nám radu jak na co nahlížet, v každého z nás věří velice.
Poslala mi sílu, když nebylo mi dobře a hle vše stočilo se do zdárného konce.
Prána nadchla mne již dávno což je myslím na začátku hlavno, pak důležité
je si říci:" je čas!" a jíti práně vstříci.
Co mě oslovilo? Duchovní svět, otevřel se záhy jako květ, nejdříve poupě ve mne bylo,
bohatě mne obdařilo.
Duchovno co spojeno je s pránou, svět skrytý co pomáhal mi přejíti.
Tedˇ dělám to znovu když těžko je mi, tíha na mne padá, do duchovního světa se nikdy nezdráhám.
A jak mne to posunulo? Posunulo mne to hodně. Obohacena jsem dosti, píši častozřídka hlouposti. Nevím co má to býti, veršované řádky psáti chtíti.
Leni, ty odpověd´ tedˇ máš už jistě!
Když hmota tlačí mne k temnotám pak prána zase vyzvedá mě,když přibližuji se k té děsivé černé jámě.

Já jsem vesmír, vesmír ve mě je. Takže je vše v pořádku!

Život mi ukazuje že rovnováha existuje.

Agáta


"...mně jakoby ten seminář vrátil k sobě, ke svým nedořešeným věcem, kterými bych se asi měla zabývat..dělám si inventuru svých snů, někdy z doby před 10 lety, přepisuji si je do počítače...Myslím si, že pro mne zatím pránická strava není prioritou, ani si nechci plánovat, že bych na ní v budoucnu někdy přešla, pokud by se někdy tak stalo, tak si myslím, že to musí být nějak nenásilně, mimovolně, ne úplně mým úmyslem nebo chtěním...Musela bych asi hodně silně vnitřně cítit, že to tak má být. Mám pocit, že přechod na pránu by pro mne nyní znamenal vyhýbání se jiným záležitostem, kromě toho bych stejně nedokázala přejít, když to prožívám takto. A je to v pořádku. Mám pocit, že jsi to říkala, že jsme každý na jiné úrovni ve svém životě..." Pavla Š.

"Kvantově si hraji, používám mudry... cítím proudit energii, cítím lásku a vděčnost. Největší přínos z kurzu pro mne je ten, že duchovně rostu, ...jsem více v přítomnosti a vážím si bytí. Lednici mám stále vypnutou a živím se lehkou stravou a čerpám pránu. JE MI KRÁSNĚ. Rád si tento kurz zopakuji...moc se těším na další setkání. Děkuji ti." Martin K.