OSTATNÍ WORKSHOPY - NA POMOC V KONKRÉTNÍCH OBLASTECH
NEJEN PRO ADEPTY PRÁNICKÉHO STRAVOVÁNÍ


UZEMNĚNÍ - STABILITA - PRÁVO BÝT
(B
ezpodmínečnost bytí -hojnost v životě; Přijetí života, hojnosti, svobody)

První z těchto workshopů. "Uzemnění - stabilita - právo být", se týká 1. čakry - uzemnění, přijetí života, sebepřijetí - práva být a existovat bez podmínek a traumat dokonalosti, přirozeně a otevřeně. Protože s uzemněním má problém nejvíc duchovně hledajících včetně adeptů na pránickou výživu, a přitom jde o základní podmínku jakéhokoli vyváženého pokroku, je jeden z prvních, ještě před přípravou a přechodem v Novém roce.

Workshop je zaměřený na naše potíže s uzemněním a tím samozřejmě i s první čakrou, naším vztahem k Zemi, životu, i naší inkarnaci tady a teď, jako na úplně základní věc, která je je nezbytná pro naši stabilitu - zvlášť pokud se orientujeme na náš duchovní vývoj - a přejeme si dosáhnout ve svém životě velkých změn.

Budeme pracovat se Zemí i čerpáním síly z našich základů. Pránická strava ale není anorexie - odmítání nebo potlačování něčeho, co chceme překonat - je to o posunu, uvolnění a osvobození. Podmínkou je naopak přijetí - života - obrazu skutečného Života - Země - inkarnace - tělesnosti. Teprve potom můžeme být svobodní (přestáváme bojovat).

To, co se občas stává, pokud jsme hodně spirituální, je, že ulétáváme. Nechceme být na zemi, zabývat se hmotou. Utíkáme k duchovním prožitkům, cestujeme do astrálu, máme rádi své vize (které si v podobných případech ovšem občas vytváříme sami). Uzemnění potřebujeme, když chceme být stabilní, neztrácet se v mlhách, neztrácet se.

Je důležité nezapomínat pro svoji materiální stránku na svoji spiritualitu, ale ani pro svoji spiritualitu na to, že žijeme tady, teď a ve svých tělech. Prosvětlování těla, buněk, probouzení a růst jejich světla - otevírání se přijímání božského proudu lásky - milosti - výživy pro tělo i ducha, společně s obrácením pozornosti k jejich Zdroji, a přijetím života i Života a Země, je vždycky základem. Mít hlavu v nebesích, ale nohy na zemi: neulétávat, neztrácet se v mlhách, před ničím neutíkat. To jsou témata, se kterými budeme dva dny pracovat.


SRDCE - TADY A TEĎ - BÝT VE SVÉM SRDCI
Být ve svém středu. Z
akotvení v srdci. Cesta skrz srdce, středem, skrze svou hlubinu.

Někdy nás z tohoto středu, odkud může růst světlo do celé naší bytosti, necháme vychýlit. Podněty mohou být různé a přicházet zvenčí, to co je ale skutečně důležité jsou naše reakce. Rozpoznání toho, co nás vychyluje, i aspektů souvisejících s naší ochranou i stabilitou pokud se necháváme rozpolit nebo "unést" - nadchnout se a rozptýlit do šíře, kde ztrácíme jak svoji stabilitu tak převážně i ochranu, je důležité stejně jako vědomí volby a uvědomění si způsobů, jakými je ztrácíme a ztrácíme sami sebe.

Prána je cesta srdce. Jen skrze něj se přibližujeme Bohu, vzestupujeme, probouzíme se, roste naše světlo, neztrácíme svou ochranu ani stabilitu.

Podíváme se na zranění našich srdcí, na to co nám brání jít jeho cestou nebo být dostatečně otevření, zakotvení v lásce a radosti, a posílíme svou schopnost milovat, nezneužívat lásku, milovat a přitom nenechat zneužívat tu svoji.


SVĚTLO VĚDOMÍ: INTUICE. PRÁVO VIDĚT. VNITŘNÍ VEDENÍ. JASNOST MYSLI.

Někdy své intuici nedůvěřujeme, někdy k ní nedokážeme najít cestu nebo pochybujeme o impulsech a sděleních, které od ní dostáváme. Jindy ji překrýváme myšlením a myslí nebo zaměňujeme to, co k nám přichází z této úrovně naší duše, a našich traumat a zranění a s nimi spojených strachů a zaujatosti.  Pro to, abychom mohli mít toto spojení, musíme také nebýt mentálně zahlceni, a nebát se intuici naslouchat.

Budeme proto pracovat s jasností mysli - jejím očištěním mysli a způsoby, jak ji udržovat čistou, rozdíly mezi myslí a vědomím, přirozenou moudrostí, která se ukrývá v každém z nás i mocí tvoření - skrze myšlenky, přání a sny - potenciálem i jeho úskalími.

PRÁVO VĚDĚT

7. čakra. Podíváme se na svoje zdroje nestability na spirituální cestě, pravdivost a zakotvení ve Světle, a možnosti posílení této cesty a spojení. Vnitřní pravdivost a vyšší vedení.

Pokusíme se v sobě oživit původní způsoby poznávání, vědění, vhledu, jako podmínky pro náš další rozvoj - vzestup vědomí -základní východisko nového způsobu existence.

Od minulosti a jejího poznání skrze přítomný okamžik k probuzenému a živému vědomí.


RADOST ZE ŽIVOTA

Práce s úrovní 2. čakry. Zaměříme se na hledání a odstraňování bloků v těle i mysli, které nám brání v radosti ze života, pružnosti, plynutí, spojení s živou přírodou a mnohostí Vesmíru i neviditelného světa.

  • Přijetí vlastní ženskosti (ženského principu v nás) a dítěte, těla, smyslů a prožívání skrze ně.
  • Schopnost úžasu a radosti z každého prožívaného okamžiku. Pružnost, kreativita, plynutí,
  • Odstranění bloků - otevření cest, plynulost, překážky v těle - překážky v životě nebo naopak?


ÚZKOSTI - AGRESE - STRACH - A PRÁVO A SÍLA JEDNAT

Témata 3. čakry. Zvládání - transformace - využití vzteku a agresivity.

  • Transformace překážek v cestě srdce.
  • Uvolnění úzkostí z jejich potlačení. "Já mohu" - vystoupení z pocitů oběti i agresora a destruktivních vzorců jednání, které jsme převzali ohledně bezpečí a vlastní ochrany, potřeby kontroly a vlastnění a bojů.
  • Ochrana vnitřního a vnějšího prostoru sebeuvědoměním.


ROZEZNÍVÁNÍ - SEBEVYJÁDŘENÍ, MOC SLOVA

Často nedovedeme vyjádřit svoje pocity, a tím ani sami sebe a svůj život. Slovem můžeme mnoho ovlivnit, tvořit, hlasem a zpěvem rozeznít svoje tělo.

  • Práce s 5. čakrou, uvolňování hlasivek, slova, zvuky, tóny, příčinami strachů ze sebevyjádření a manifestace ve světě a jejich trasnformací.
  • Dysfunkce 5. čakry, nahlédnutí a léčení stereotypů na této úrovni.

Základní cena (cena bez slevy) všech workshopů je 2400 Kč

Je možné hlásit se na jeden nebo několik w. nebo (se slevou 30 %) na celý cyklus.