Přihlášku stáhnete zde (formát rtf nebo word):

Pro  všechny, kdo nemohli stáhnout přihlášku, plné znění zde (v případě zájmu prosím vyplňte a zašlete na info@cesky-pranicky-prechod.cz (číslo účtu, případně údaje pro platbu ze zahraničí po potvrzení přijetí přihlášky) :

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se na workshop:

Datum konání:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Kontaktní údaje:

Telefon:

Email:

Místo bydliště (stačí větší město ve vašem okolí. Údaj je nepovinný):

Důležitá sdělení a poznámky: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Účastnická dohoda

  • Místo setkávání je centrum osobního rozvoje. Chceme, aby účastníci přijížděli na programy s tímto zájmem.
  • Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.
  • Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat hygienická pravidla a chovat se ohleduplně ve všech prostorách, kde probíhají aktivity.
  • Místo setkávání ani žádná jiná osoba pracující v centru není odpovědná za případné ztráty, škody nebo zranění. Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu.
  • V případě závažných psychických problémů, infekčních chorob, užívání drog nebo o současných zdravotních potížích je účastník povinen upozornit na ně předem lektora semináře. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci o vhodnosti semináře, případně konzultaci s lékařem.
  • Součástí každého programu je každodenní půlhodinová až hodinová společná práce v domě či na zahradě.
  • Účastník, který přijel s úmyslem napsat nebo jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že tak neučiní bez písemného souhlasu centra Místo setkávání.
  • Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

Přihláška nabývá platnosti po zaplacení zálohy 1000,- Kč / 2000 Kč v případě workshopu Český pránický přechod převodem na účet. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a seminář. Plnou cenu semináře je třeba zaplatit nejpozději do jeho začátku převodem na tentýž účet.

Zrušení účasti:

Zrušíte-li účast dříve než 14 dní před začátkem (dvou nebo třídenní workshop) nebo měsíc (Český pránický přechod), storno poplatek činí 500 (dvou nebo třídenní workshop) nebo 1000 Kč (Český pránický přechod), při zrušení účasti později je storno poplatek 1000/2000 Kč. Můžete ale místo sebe na seminář poslat jinou osobu, která může vaši zálohu použít.

Nabízím svezení autem: ano/ne, odkud:...................................................................................................................

Potvrzení přihlášky a souhlas s podmínkami

Jsem si plně vědomý (á) výše uvedených podmínek a souhlasím s jejich dodržováním.

Datum: podpis:................................................................................