Přihlášku stáhnete zde (formát rtf nebo word):

Pro  všechny, kdo nemohli stáhnout přihlášku, plné znění zde (v případě zájmu prosím vyplňte a zašlete na info@cesky-pranicky-prechod.cz; číslo účtu po potvrzení přijetí přihlášky) :

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se na workshop:

Datum konání:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Kontaktní údaje:

Telefon:

Email:

Místo bydliště(stačí větší město ve vašem okolí. Údaj je nepovinný):

Důležitá sdělení a poznámky: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Účastnická dohoda

  • Místo setkávání je centrum osobního rozvoje. Chceme, aby účastníci přijížděli na programy s tímto zájmem.
  • Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.
  • Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat hygienická pravidla a chovat se ohleduplně ve všech prostorách, kde probíhají aktivity.
  • Místo setkávání ani žádná jiná osoba pracující v centru není odpovědná za případné ztráty, škody nebo zranění. Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu.
  • V případě závažných psychických problémů, infekčních chorob, užívání drog nebo o současných zdravotních potížích je účastník povinen upozornit na ně předem lektora semináře. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci o vhodnosti semináře, případně konzultaci s lékařem.
  • Součástí každého programu je každodenní půlhodinová až hodinová společná práce v domě či na zahradě.
  • Účastník, který přijel s úmyslem napsat nebo jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že tak neučiní bez písemného souhlasu centra Místo setkávání.
  • Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

Přihláška nabývá platnosti po zaplacení zálohy 1000,- Kč / 2000 Kč v případě workshopu Český pránický přechod převodem na účet. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a seminář. Plnou cenu semináře je třeba zaplatit nejpozději do jeho začátku převodem na tentýž účet.

Zrušení účasti:

Zrušíte-li účast dříve než 14 dní před začátkem akce, storno poplatek činí 500/1000 Kč, při zrušení účasti později je storno poplatek 1000/2000 Kč. Můžete však místo sebe na seminář poslat jinou osobu, která může vaši zálohu použít.

Nabízím svezení autem: ano/ne, odkud:...................................................................................................................

Potvrzení přihlášky a souhlas s podmínkami

Jsem si plně vědomý (á) výše uvedených podmínek a souhlasím s jejich dodržováním.

Datum: podpis:................................................................................