Skrze překážky a stará omezení ke svobodě duše, práně, pránické stravě.

Třídenní workshop zaměřený na Workshop zaměřený na identifikaci - nalezení a odstranění překážek, které nám brání nebo mohou bránit v přechodu na pránickou stravu, stravovat se pránicky, nebo nás strhávat zpět, a na otevření cest k pránické výživě anebo jinému důležitému kroku směrem k ní.

Pokoušeli jste se přejít, ale nepodařilo se, a pokud ano něco vás strhlo nebo strhávalo zpět? Nezastavil se pád váhy? Nebo se objevil jiný problém?

Společně se prostřednictvím různých technik podíváme na možné překážky v cestě nebo na příčiny neúspěchu u těch, kteří se přes silný záměr vrátili zpět nebo neuspěli tak, jak si přáli, a budeme s nimi pracovat.

Termíny 2018 zde

Cena workshopu 2.400 Kč.