Skrze překážky a stará omezení ke svobodě duše, práně, pránické stravě.

Dvoudenní workshop zaměřený na Workshop zaměřený na identifikaci - nalezení a odstranění překážek, které nám brání nebo mohou bránit v přechodu na pránickou stravu, stravovat se pránicky, nebo nás strhávat zpět, a na otevření cest k pránické výživě anebo jinému důležitému kroku směrem k ní.

Pokoušeli jste se přejít, ale nepodařilo se, a pokud ano něco vás strhlo nebo strhávalo zpět? Nezastavil se pád váhy? Nebo se objevil jiný problém?

Společně se prostřednictvím různých technik podíváme na možné překážky v cestě nebo na příčiny neúspěchu u těch, kteří se přes silný záměr vrátili zpět nebo neuspěli tak, jak si přáli, a budeme s nimi pracovat.

Cena workshopu  je 2400 Kč (nebo 92 eur), nejpozději do dvou týdnů před jeho konáním, nebo 2800 Kč (108 eur) po tomto termínu.