POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 10. - 11. 2. 2017

K zatmění Měsíce 10. února 2017 dojde na našem území v době od 23 hod 34 min SEČ (začátek polostínové fáze). Zatmění bude vrcholit (maximální fáze zatmění) v 01 hod 44 min SEČ 11. února 2017 a končit v 03 hod 53 min SEČ (úplněk vrcholí v 1:33 SEČ)

Jižní sestupný uzel je v Rybách, které jsou posledním, nejdospělejším znamením zvěrokruhu. Symbolizují vědomí, uvědomování si světa i sebe sama. Jejich výzvou je změna vnímání vědomí a změna toho, jak vidíme a vnímáme svět. Toto staré vnímání tedy máme (můžeme) nechat v minulosti - to je to, od čeho je třeba se odpoutat,

Severní vzestupný uzel je v Panně = Maat. Maat se překládá jako Pravda, řád, spravedlnost. Panna symbolizuje dokonalost, řád, smysl. V této poloze to může být nový řád a návrat smyslu a toho co je pravdivé, podstatné, skutečné, do našich životů. Symbolizuje i čistotu. Tu, kterou neseme každý, vědomě nebo zapomenutou, hluboko ve svých srdcích. Pravdu, Čistotu, Řád, Smysl, na které je třeba si vzpomenout a oživit je. To, k čemu směřujeme. To, co je také i výzvou cyklu roku - imbolcu, hromnic, očišťování po tmě a porodu světla, která jim předcházela.

Postavení v domech (sestupný v Rybách v 3. domě, vzestupný v Panně v 9 domě) vybízí k integrací vizí do každodenního života.

Na sestupném jižním uzlu - v minulosti, kde opouštíme nebo bychom měli nechat za sebou, nacházíme sabiánský symbol:"Dobročinný trh organizovaný pastory. Soucit s potřebnými bude účinnější, dáme-li mu duchovní charakter."

Na vzestupném severním uzlu, tedy v místě, které představuje cíl, to, k čemu směřujeme: "Jasnovidec věští. Rozvoj schopností dovolujících vnímat činnost nadpřirozených entit. Představivost, jejíž obrazy jsou potvrzeny zkušenostmi z druhé strany."

Můžeme se tady soustředit na to, abychom se jako nový benben vynořili i my z praoceánu chaosu, a nově zazářili na Slunci, očištění od starých stínů a zátěží nevědomí a omylů, uvedli v život naše vize, dovolili si sebe i svět nahlížet více vědomě, a soustředili svou pozornost na všechno, co je skutečně pravdivé, opravdové a čisté, a toto vnímání smyslu a řádu věcí a své vnitřní světlo a čistotu a vize pramenící v této podstatě přenášeli do každodenního života a všeho co děláme: zářili, prosvěcovali tmu - byli světlem světa.JAK VYUŽÍT ZATMĚNÍ MĚSÍCE NEBO SLUNCE NA DUCHOVNÍ CESTĚ KE SVÉMU UŽITKU

Jak víme, celý solilunární cyklus můžeme úspěšně využívat ke svému duchovnímu pokroku.

Obvykle se soustředíme na vlivy novoluní a úplňku, přestože každý z jeho osmi vrcholů má svoji specifickou kvalitu a sílu. Novoluní a úplňky zde však vynikají: při obou můžeme nejsnáze něco pochopit a otevřít se svému nitru.

Ještě větší význam však mají nebo mohou mít pro nás zatmění.

Podle některých astrologů se vliv zatmění odvíjí od délky jeho trvání, zejménapokud je viditelné v místech, kde žijeme.Vliv zatmění Slunce trvá tolik měsíců, kolik minut, rychlejšího Měsíce tolik týdnů, kolik minut trvá jeho zatmění.

Zatmění Měsíce

Zatmění Luny nastává při úplňku, posiluje solární tendence. Může způsobovat něco jako nedostatek soudnosti nebo duchovní opilost, je nebezpečí prosazení nových myšlenek a činů, které vzhledem k nedostatku světla (absenci Luny) mohou být nerealistické až nebezpečné. Může nastat vše, co se děje při úplňku: pokud stále z větší části podléháme svým nevědomým pohnutkám a emocím, ale při pročištěnějším vědomí nebo při vědomé práci (otevření se vlivům zatmění a jejich přijetím jich jako součásti cesty vývoje), dochází k vyplavování tmy z podvědomí a nevědomí a můžeme při něm zahlédnout svá nejhlubší a nejtemnější místa. Může to být velmi úspěšný okamžik konfrontace se sebou samotnými. Čím vědomější, otevřenější a upřímnější položení se s důvěrou do náruče Kosmu a přicházející vlny energie, tím bude naše mysl pročištěnější a práce úspěšná.

Zatmění Slunce

Zatmění Slunce nastává při novu. Dochází k posílení vlivů Měsíce. Sluneční kotouč je zakryt Lunou (posilování touhy po všem starém a jistém, jednoduchém, oživení minulosti). Čím je zatmění úplnější, tím agresivnější a otevřenější mohou být tyto snahy. Oheň Slunce v tu dobu působí na mysl včetně nevědomé - prosvěcuje a vypaluje ji. Právě teď můžeme nejúspěšněji podat Slunci své stinné stránky (prosit Lunu naší mysli, ať se k němu těmito svými částmi natočí a Slunce, ať je vypálí. Jakoukoli prosbu můžeme s pojit s jednoduchým obřadem podle vlastního cítění a volby - důležité je ale nedělat to až v dobu, kdy zatmění již začíná.

JAK SE PŘIPRAVIT A JAK PRACOVAT S ENERGIÍ ZATMĚNÍ ?

Védy nám radí nevěnovat se v dobu zatmění (a nejlépe ještě nějakou chvíli před ním) Měsíce stejně jako zatmění Slunce žádné činnosti. To bývá v souladu s tím, co obvykle cítímě sami, pokud se nepřehlušíme hlasem ega, které "to chce" vidět", a s tím, co volíme, pokud máme možnost si vybrat.

V dobu zatmění je otevřené velmi zvláštní, specifické informační pole, které se otevírá v okamžik zatmění (nejde o naši mysl, ta by měla být otevřená, ale o informační pole Slunce a Měsíce ). Vztahuje se k Zemi a Vesmíru a životu na Zemi. Můžeme v tuto dobu hodně získat, ale i také ztratit, pokud se otevíráme naopak (zvráceně, odvracíme se od světla).

Jde o dobu předělu, rozdělení a spojení, jeho tématem je změna a přehodnocování. Dochází k uvolňování nahromaděné energie, negativity a všeho destruktivního v nás i kolem nás i v Zemi. Probíhá velká očista: pokud si jí přejeme a směřujeme ke Světlu - k Bohu, probuzení vědomí, realizaci. Pozor bychom si měli dát na to, abychom se s ničím, co se v tuto dobu uvolňuje a odchází, nespojili a neulpěli na tom, ale otevřeli se novému světlu, proměňování našeho těla i struktur, možnostem, které předěl a změna cyklu přináší.

Při samotném zatmění je důležité být natolik v klidu, nakolik to jde, a šetřit energií, protože ta se v tu chvíli mění, dochází k různým, někdy zásadním změnám. Životní energie by v opačném případě byla použita na vlastní aktivity místo na přijetí a zpracování těchto energetických změn.

Čas zatmění Slunce je nejlepší příležitostí pro vykořenění - odevzdání nebo spálení špatných myšlenek, vlastností a návyků.

Čas zatmění Měsíce - pro oživení našeho vnitřního světla, světla vědomí, světla v každé naší buňce a celém energetickém systému. I vlastní meditaci či snění tomu můžeme podřídit. Krásná příležitost pro všechny, kdo se chtějí posunout do světla, zvláštní pro ty, co chtějí přejít na pránickou výživu nebo v sobě spojení s pránou posílit.

Před kterýmkoli zatměním (Měsíce i Slunce) můžeme požádat o pomoc a o ochranu, vedení a o inspiraci. O to, aby pro nás chvíle předělu a energie, kterou s sebou zatmělý Měsíc či Slunce přinášejí, byla co nejprospěšnější - abychom ji co nejvíce a nejlépe využili. Samotné zatmění můžeme prospat, samozřejmě pokud jej nechceme prožít v meditaci, co nejvědoměji, spánek je ale v tomto případě stejně dobrý, zvláště pokud nám není vzdálené lucidní snění anebo alespoň ve spánku vědomě přijímáme informace - jsme tomu otevření a pracujeme se sny.

Stejně tak při obou zatměních můžeme pracovat s osobní karmou: prosit o spálení nějakých zbytků pout - omezení, postižení ovlivnění, z oddělení našeho i všech ostatních - všeho, co nás tíží, brzdí a omezuje v rozletu - další cestě a vývoji co nejsvobodnějším a nejlepším - a myslet při tom samozřejmě i na Zemi a větší celky - skupiny, společenství, národ - jejichž jsme vždy nějakým způsobem byt i jen dočasnou součástí.

Komunikovat s planetami, v tomto případě s Měsícem a se Sluncem, můžeme vždy, s vědomím, že naše vědomí je nebo může být vyšší - "nad hvězdami" a tedy i nad jejich vlivy, jakkoli v běžném životě nebo trvale se nám to většinou ještě nedaří. Možná si ale už rozvzpomínáme aledpoň na schopnost komunikace, kterou jsme kdysi měli, s veškerou živou přírodou a duší či nadduší každé rostliny, stromu, kamenu, řeky - i hvězd.

Při zatmění Slunce můžeme ze svého nitra a při spojení s Bohem požádat Měsíc, aby ke Slunci natočil ty svoje části, kde se nacházejí naše negativní/destruktivní), návyky, závislosti a špatné vzorce, vzpomínky na traumata a zranění, zasažení a ulpění, nebo je přesunul na ta svoje místa, kam budou sluneční paprsky dopadat, a požádat Slunce, aby je svou silou a milostí (moudrostí) vypálilo

Při zatmění Měsíce stejně tak požádat Slunce, ať jasně vyjeví, osvětlí naše vědomí, zažehne v něm novou jiskru, probudí ho - aťrobudí naše vědomí a schopnost přímého vědění = schopnosti, kterou jsme kdysi měli, než jsme v souvislosti s naším hlubším pádem do hmoty vyvinula naše mysl, probudí a oživí naše buňky a celý energetický system, zažehne v nich nový život a nové světlo, nové vědomí. Prosvětlí naši mysl, ukáže nám, s čím pracovat, co před sebou skrýváme, i, jakým způsobem to změnit, jak s tím pracovat.

Jakoukoli vlastní duchovní práci (prosby, modlitby) bychom měli mít za sebou nejpozději do okamžiku počátku zatmění (počátku polostínu): načerpat světlo a připravit se ve světle. Na chvíli se ponoří část světa do tmy. Změna je tím výraznější, čím větší je tma. Důležité mohou být samozřejmě i všechny konstelace, obecné i osobní, ale takhle, zatmění samotné, je základní.

Každé zatmění znamená předěl - přepnutí - konfrontaci a očistu: stupeň ve vývoji. Pokud ale své vodopády vyhledáváme sami, nemusí nás nutně na cestě zastihnout špinavý přívalový déšť: pokud se k vodě obracíme s porozuměním, pokorou a úctou. Můžeme nyní sestoupit do jeskyně. Ponořit se do svého vědomí anebo do hlubin nevědomí a dávno zapomenutých věcí. Požádat o spálení toho, co nás zatěžuje - starých pout - ve tmě spálit - a prosvítit a pročistit pouta a dávná spojení novým světlem, když s novou vlnou energie nově přichází.

Lenka Clara, 7. 2. 2017