Více o workshopu 


OSMIDENNÍ INTENZIVNÍ PRÁNICKÝ PŘECHOD - ZAMĚRENÍ PROGRAMU

PRVNÍ DEN
- představení, úvod, první sdílení
- co je prána?
- porozumění, dvě cesty
- první techniky čerpání


DRUHÝ DEN
- techniky čerpání - možné způsoby
- předpoklady - co je důležité
- motivace, cíle

TŘETÍ DEN
- způsoby získávání energie.
- brání nám něco v přechodu? Překážky a co s nimi
- nejčastější úskalí
- mentální návyky, chutě, programy

ČTVRTÝ DEN
- vibrace
- prána a vědomí
- práce s vědomím, zvýšení vibrací

PÁTÝ DEN
- přechod: co to znamená? Důsledky a změny
- jak doma?
- komunikace

ŠESTÝ den
- pády a kolapsy = jak se vracet
- co mi pomůže?
- ochrana, očista, stabilita

SEDMÝ DEN
- velká přechodová meditace na přepnutí
- vzestup vědomí
- co bude dál?

OSMÝ DEN
- na co se nedostalo
- poslední sdílení
- rady na cestu.
- zhodnocení, závěr, esence na podporu...


SCHÉMA DNE
8:00 - 9:00 - Čas pro tělesný pohyb, rozcvičku, procházku - individuálně nebo společně
(druhý až osmý den)

9:00 - 9:30 - Čerpání prány (v kruhu)10:00- 12:00 - Společný program
12:00 -12:30 - Čerpání prány (v kruhu)
12:30 - 14:00 -
Přestávka
14:00 - 15:00 - Práce na zahradě nebo v domě
15:00 - 16:30 - Společný program1
7:00 - 19:00 - Jedna skupina aktivace/ostatní vlastní práce, další vlastní zadání práce
(příprava na další den) (první den pokračování programu)
19:00 - 19:30 - Čerpání prány (v kruhu)