VYSTOUPENÍ ZE STARÝCH SCHÉMAT A ZÁVISLOSTÍ (SEBEDESTRUKCE, OVLÁDACÍCH DRAMAT)

Dvoudenní workshop, vhodný nejenom pro ty, kdo směřují k pránické výživě, pro hlubší pohled a osobní transformační změny..

Potýkáme se s různými starými nezpracovanými závislostmi a vzorci, které nám někdy ztěžují další vývoj a duchovní postup a posun k cílům, ke kterým se cítíme volání ze svého nitra, způsobují stagnace, nemoci i obtížné opakující se situace v našich životech.

V průběhu workshopu se podíváme na to,

 • jakým způsobem funguje náš energetický systém,

 • kde máme rezervy

 • jaké v sobě neseme bloky, překážky toku energie, a

 • jaké špatné vzorce anebo programy, které nás mohou omezovat nebo bránit ve větším
  posunu a duchovním probouzení, způsobovat různé potíže a stagnaci.

Poznáme vlastní energetický systém,staré vzorce, ovládací dramata, osobní destrukce a budeme s nimi pracovat a věnovat se různým obdobím života, blokům, které si z nich stále neseme, tak, abychom

 • pochopili, jak pracujeme s energií,
 • kdy ji získáváme podle omezujících schémat a proč, a vystoupili z nich,
 • vyčistili základní bloky na jednotlivých úrovních a celý svůj energetický systém,
 • porozuměli mu i tomu, jak se mění v současné době, a

 • podívali se i celkově na naši cestu a nové možnosti:přestali být obětí sebe samých
  ( = manipulace zevnitř i zvenčí).

Termín 2018 zde

Cena  workshopu 2 400 Kč

V případě složité finanční situace můžete požádat o slevu. Pokud se workshopu opravdu chcete zúčastnit, neměla by být jeho cena důvodem, který vám bude stát v cestě.

Na základní seminář může navazovat osm dvoudenních setkání, umožňujících systematicky a hluboko se pustit po základním uceleném workshopu, kterého je možné účastnit se samostatně, do systematické hluboké práce a vyčistit bloky na hlubších úrovních, každý věnovaný vždy jednomu životnímu období a jednomu energetickému centru, které se vždycky pojí s konkrétními kvalitami a potížemi, které nás zasahují na různých úrovních. V poslední závěrečné části se zaměříme na vyšší energetická centra navazující na základní systém, a další cestu člověka, a možnosti jejich probouzení, oživování, rozvoje, podle nových konceptů i možností, které jsou spojené s vlastní transformací stejně jako změnami, jimiž náš svět i Země v současné době prochází, a podívali se nově na svou cestu, nové směřování a cíle.