Webináře a workshopy 2021 

Když jsem nabídla první webinář namísto workshopu konaného obvyklým způsobem, tedy prezenční formou, nebyla jsem  si jistá, jestli půjde osobní kontakt tímto způsobem nahradit, a první chvíle byly opravdu trochu rozpačité. To ale skončilo první společnou meditací. Po ni, jakmile jsme se propojili energeticky, to už bylo v podstatě stejné, jako bychom tu spolu byli fyzicky, a seděli v kruhu tady. Od té doby mám stejnou zkušenost se všemi, které jsem tak dělala, ať jde o přechod (zkušenost s individuálním provázením formou osmidenního přechodu) nebo aktivace : vnímání, posun, změny jsou stejné, ať tímto způsobem pracujeme jakkoli. Velmi mile mě překvapilo, že už po první meditaci to bylo úplně jedno: podobně jako bychom tady byli fyzicky a seděli spolu v kruhu. To je propastný rozdíl proti všem seminářům, webinářům přednáškám, pokud probíhají jen na mentální úrovni, pokud pracujeme s energií, vnímáme svůj spirituální rozměr a spojení s ostatními. To je velmi hezké i nadějné (ohlasy) - a také poučné, protože právě zde se ukazuje obrovský rozdíl oproti způsobu, kdy chceme pracovat pouze mentálně: taková práce (přednáška, webinář) je vždy v porovnání se skutečným sdílením a propojením, nutně a nepřehlédnutelně plytká. Mějme to na paměti, ať budeme dělat cokoli! 

V kalendáři pro rok 2021 najdete workshopy zaměřené výlučně na pránickou výživu a přechod (úvodní workshop a samotný přechod na pránickou výživu), ale i řadu těch, které jsou otevřeny všem, kdo mají zájem o svůj osobní rozvoj.  U cyklů, kde je možné se někdy přihlásit jednotlivě (dvoudenní workshopy) nebo na celý program (informace najdete vždy u u příslušného programu). Součástí každého workshopu je předávání a sdílení informací, zkušeností, praktická cvičení a techniky, a podpora. Všechny workshopy se až do odvolání konají pouze formou webinářů.


Pránické (příprava a pomoc na cestě):

Dvoudenní ostatní: 

Cykly (ucelené programy) :

Večerní:

 • Moudrost rostlin. Jiný způsob práce s rostlinami. 
 • Esence, kvintesence a České esence - jak s nimi pracovat a plně využít. 
 • Síla a schopnosti kamenů: uzdravující síla a poselství polodrahokamů i megalitů. 

Přechod

Zatím bez termínu:

Spirituální time management - duše, spiritualita, čas. Jak duchovně přežít rychlé tempo, nedostatek času, vyčerpaná organizační opatření a rezervy a tlak na výkonnost, neztrácet energii a spojení se zdroji (i sám sebe). Bleskové pomoci a další praktické rady a cvičení. Dvoudenní .

Jednodenní/večerní:

 • Uzemnění - stabilita - právo být
 • Radost ze života plynutí, otevřené cesty, schopnost úžasu
 • Úzkost - agrese - strach - a právo a síla jednat
 • Srdce - tady a teď - být ve svém srdci srdce jako základ cesty a zdroj síly
 • Sebevyjádření, moc slova
 • Světlo vědomí: intuice. Právo vidět. Vnitřní vedení. Jasnost mysli.
 • Být zakotven v nebesích. Síla z nebes
 • Vyšší já, spojení, vzestup, posun do vyšší dimenze vědomí


Právo a spiritualita (přednášky a meditace)

 • Právo a spiritualita
 • Co je a není právo
 • Základní principy: Proč je důležité pochopit základy a nezapomínat na ně (na duchovní cestě i v životě)