1. Prána/půst/ anorexie

Otázka na rozdíl mezi pránickou výživou a anorexií zazněla už na první besedě v Městské knihovně v Praze (po premiéře filmu Viliama Poltikoviče Žijeme z energie, jsme energie) v r. 2015 - odkaz na celou besedu pro připomenutí/zajímavost přikládám.

Anorexie: Jde o nemoc, a narušený strav přijímání stravy, je opakem pránické výživy. Pokud se nám podaří přepnout se na pránu, a stravujeme se pránicky, nemoci nás naopak opouštějí, uzdravujeme se - pokud jsme byli nemocní vrací se nám postupně plné zdraví. Dalším rozdílem je potlačování, odmítání stravy, nechuť, odmítání života na straně jedné, a obrovské ano a otevření se Životu - Vesmíru - hojnosti Kosmu - na druhé. Na jedné straně stojí nesvoboda, závislost, sebezotročení: anorexie je spojená s nesvobodou, tísní, strachem. Pránická strava znamená naopak zdraví, svobodu a zbavování se závislostí a pout. Objevování dalších rozměrů a úrovní života v hrubo i jemnohmotné sféře, otevírá a prohlubuje vhledy, zvyšuje se citlivost - oživují se smysly, i objevují nepoznané. Naopak anorexie k nemoci nebo dokonce ke smrti. Jde o protipóly život a smrt, zdraví a nemoc, svoboda a závislost.

Půst. Při půstu, stejně jako při pránickém stravování, nepřijímáme hrubohmotnou potravu. Dochází také k čištění organismu. Pokud neuděláme nějakou zásadní a tragickou chybu, ať na pránické cestě anebo při (dlouhodobém) půstu (kritická váha např.), pomůže nám obojí zdravotně. Oproti anorexii prána i půst mají za jeden ze svých cílů (půst zpravidla hlavní, prána zpravidla jako vedlejší efekt) zdraví.

Prána. Kdokoli ale má pránickou zkušenost, ať je na práně trvale, anebo se mu podařilo tuto úroveň vědomí a vibrací, která to umožňuje, udržet jen nějakou dobu, ví, že zatímco při půstu nejprve cítíme vyčištění, oživení, nárůst energie, po čase se tento efekt ztrácí. Pokud bychom v takovém případě nezačali (postupně) jíst, zemřeli bychom, protože stále budeme už jen ztrácet energii, sílu i váhu, a až se dostaneme za kritickou mez, nebude návratu.

Pokud se nám ale podařilo přepnout se na pránickou výživu, otevřít si cestu a čerpat prány tolik, co skutečně potřebujeme, aniž bychom si museli dodávat něco, byť minimálně, ve formě běžné potravy, víme, že při pránickém stravování je to naopak - úbytek váhy, pokud se nám to skutečně podařilo, se zastaví, a energie i síly máme trvale vícenásobek než před přechodem.

Toto je hlavní rozdíl mezi půstem a pránickým stravováním.

Jsou ale i další, ne tak výrazné - např. nutnost při půstu dodržovat pravidla návratu ke stravě a řadu pravidel s tím souvisejících, aby nedošlo k poškození zdraví - a svoboda od jakýchkoli pravidel v tomto ohledu při pránické stravě, s výjimkou jediného: naslouchat svému tělu, vnitřnímu a vyššímu vedení: jít svobodně, svou vlastní cestou.

Proto se také nikdo, kdo nemá zkušenost s pránickou výživou, ale jen s půstem, k právnickému způsobu stravování nemůže vyjadřovat a vydávat žádné posudky: není to totéž, do značné míry jde o propastně rozdílné cesty, které spojují některé vnější znaky, ale jinak (dočasnost - trvalost, důsledky, zákonitosti) jsou opačné.

Asi tak, jako kdyby králík chtěl posuzovat, jak se cítí lev nebo má cítit, nebo žirafa, nebo dokonce o tom rozhodovat. Nejde samozřejmě o to, co je lepší nebo horší, jen - jiné.

Lenka Clara, 1 července 2022,

www.cesky-pranicky-prechod.cz
FCB skupina Pránická výživa Český pránický přechod

Beseda k premiéře filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=lUArqy47dhw&t=31s