Prána

Prána je základní životní energie. 

Jde o obecný název, jehož ekvivalentem je  ki v japonštině nebo čchi v čínštině.

Můžeme ji vnímat jako světlo, které září z každé naší buňky stejně jako ze všeho živého.

Jde vždy o tutéž základní energii, které dáváme mnohdy i jiné názvy, abychom odlišili nějaký její aspekt nebo záměr, se kterým ji používáme. 

Často ji už umíme používat pro léčení. 

Čtyři základní svátky země (rovnodennosti a slunovraty) nazývali kdysi světlo vody - světlo země - světlo břehů a světlo hvězd. Pránu můžeme vnímat v každém stéblu trávy, ve vzduchu, který nás obklopuje, v každém stromě i jeho lístku. Především sami v sobě: bez prány bychom nežili.

Pokud chceme pránu používat pro svojí výživu, je dobře snažit se ji a její působení v nás i v přírodě všemi možnými způsoby vnímat a zvyšovat svoji citlivost.

Přechod na pránickou stravu neznamená především změnu výživy, ale změnu vědomí, kterou nazýváme vzestup, a souvisí s probouzením vědomí a vědomí důležitosti vnitřní svobody.