Zakotvení

Když přejdeme na pránu, můžeme být vystaveni nejrůznějším složitým situacím, do nichž bychom se jinak nedostali. Může jít o soudy, neporozumění i strach. Je dobře se na ně připravit. Pomáhá vnitřní klid, zdrženlivost a naslouchání i porozumění odporu i strachu.

Pro zakotvení a udržení prány

  • jakákoli duchovní praxe
  • obracet se k Bohu a spočívat v Bytí
  • zvyšovat svoje vědomí
  • uvědomovat si spojení se Zemí i se Zdrojem
  • vnímat energii a krásu přírody, nadechovat pránu z ní
  • prohlubovat svoji citlivost a vnímání
  • vědomé čerpání prány vědomě několikrát denně
  • připomínat si důvody pro pránu vjemy a zážitky, které jsme s ní už měli
  • vnímat svoje vlastní vnitřní světlo
  • vnímat svobodu, kterou nám prána dává a z níž vyplývá...

(a pokud se nám něco nepovede, nezlobit se na sebe a vrátit se)