Ucelené programy (cykly webinářů) 

  • Základy práce s energií
  • Vystoupení z Matrixu - bod obratu
  • Transformace a rozeznívání
  • Devítiměsíční : Od starých vzorců a závislostí k vědomým volbám a rozhodnutím