Vystoupení z Matrixu - bod obratu

(všechny webináře jsou dvoudenní). Součástí všech webinářů jsou i praktická cvičení, meditace a sdílení.

  1. Emoce a svoboda. Práce s emocemi, vnitřní energií i překážkami, které nám brání uvědomovat si, prožívat a využívat svou svobodu, která je v základu každé bytosti. Nalezení síly a odvahy ke změně. Aspekt emocí a duality. Nebýt obětí, ale svobodnou bytostí plně si vědomou svých možností i voleb. Transformace a využívání energie emocí. Ven z trojúhelníku oběti, vystoupení z (vlastního, základního) matrixu. Od vnitřního konfliktu ke svobodě.
  2. Síla a role mysli. Mysl může být dobrý a užitečný nástroj - pokud ji tak používáme, anebo nás naopak ovládat. Rozpoznáním zákonitostí mysli a její podstaty a vztahu k vědomí, podvědomí, nevědomí můžeme změnit svůj život a omezení, o nichž si často pouze myslíme, že existují - a existují, protože máme toto přesvědčení. Cílem semináře je poznat fungování mysli, svoje možnosti, svou skutečnou vůli i svobodu. Nenechat se ovládat ani zotročovat sám sebe, ale chovat se a jednat svobodně.
  3. Být sám sebou - pravá a nepravá autenticita. Vystoupit z kruhu. Najít sám sebe, svou cestu, smysl života a cíl. Z čeho musím vystoupit, od čeho se oddělit a jak? Můžeme jít životem jako oběť, otrok sama sebe nebo okolností, které považujeme za neměnné. Podíváme se na to, co je skutečně podstatné, a co se nás pokouší ovládat nebo mást. Co je třeba transformovat, od čeho je třeba se oddělit, z čeho vystoupit, a kde jsou zdroje naší svobody, odvahy a síly, a také na důvody neporozumění a projevy jazyka v dualitě, i na svůj stín a míru porozumění světlu a stínu z hlediska duality i Jednoty. Práce i s pozorností, všímavostí, a projevy energie v těle i v životě.
  4. Vzestup vědomí. Stavy a změny vědomí, které jsou spojené se změnami, kterými procházíme. Změny, které souvisejí s tím, jak se proměňuje Země i Vesmír. Stavy vědomí a práce s nimi skrze meditace a sdílení. Pránická výživa a stavy spojené s přechodem na ni, a možná pokračování cesty. Objevování dalších úrovní vnitřního potenciálu a možností jejich využití, rozvíjení smyslů, probouzení vědomí, změna paradigmatu. Bod nula jako základ vzestupu.

Na workshopy je možné se přihlásit jednotlivě (cena workshopu 2400 Kč nejpozději do dvou týdnů před jeho konáním, 2600 Kč po tomto termínu). Zvýhodněná cena celého programu 8600 Kč nejpozději do dvou týdnů před jeho konáním, 8900 po tomto termínu.