Osmidenní intenzivní přechod

PŘECHOD V ADVENTU

Osmidenní adventní workshop s možností přechodu (adventní příprava a osmidenní přechod): 
8. - 15. prosince 2018

Mimořádně v prosinci adventní osmidenní intenzivní přechod na pránickou výživu, spojený tentokrát i s přípravou na nadcházející vánoční svátky, pro všechny, kdo tuto dobu chtějí prožít duchovně.

Workshop je určený ro všechny, kdo chtějí na pránickou výživu přejít, ale i ty, kteří se v tomto ohledu chtějí jen jakkoli posunout, jako příležitost pro všechny, kdo se chtějí posunout, ale i hlubině připravit na vánoční dobu, i když na pránu ještě nechcete přejít, nevěříte si nebo se na přechod ještě necítíte.

Jak vědí všichni, kdo tu už byli, vždy tu jsou někde stranou pro případ potřeby nějaké "záchranné potraviny" a nic neprobíhá násilně, ale svobodně a na základě vlastních voleb a odpovědnosti.

Obsahem "Adventního přechodu" bude totéž, jako u běžného osmidenního intenzivního přechodu. Nebudeme ale asi moci chodit pracovat do přírody, doba má ale jiné kouzlo, a tak budeme zároveň hodně pracovat s očistnými technikami a připravovat se na Vánoce, které už všichni chceme prožívat především duchovně. Budeme tak mít více také času i na individuální práci a práci s překážkami.

Do programu jsem tuto možnost zařadila na něčí přání. Původně jsem tuto myšlenku zamítla, ale pak se mi začala hodně líbit, právě kvůli cyklu a vibracím adventní doby.

Tak jako vždy i tentokrát bude program uzpůsobovaný podle potřeb účastníků i skupiny, s možností zařadit do programu podle přání i Aramejský otčenáš, a práci s jednotlivými verši modlitby, stejně jako čištění a rozpouštění bloků na úrovni jednotlivých čaker.

Cena 10.500 Kč, jako u všech osmidenních workshopů. I zde platí slevy pro účastníky dřívějšího přechodu, a možnost slevu domluvit, pokud se chcete workshopu zúčastnit, ale Vaše poměry vám to nedovolují, pro všechny.


OSMIDENNÍ INTENZIVNÍ PŘECHOD

Hodně lidí se ptá na to, zda je možné přejít během osmi dnů, protože slyšelo o 21denním přechodu v přednáškách nebo knize Henriho Monforta nebo Jasmuheen.

Sama jsem přešla třetí den hladovění, na konci září 2012. Přejít je možné kdykoli. 21 dní je jen koncept a má také symbolický význam. Možná měl kdysi i jiný, ale doba se stále mění a uvolňuje, a každá cesta je individuální. Součástí Českého pránického přechodu je i následná péče a podpora a i po jeho skončení společné čerpání prány na dálku a setkání.

Osmidenní workshop určen pro všechny, kdo chtějí na pránu přejít nebo jí využívat ve větším rozsahu než doposud, ale i pro ty, kdo potřebují pomoc po předchozím neúspěšném přechodu na
pránickou stravu anebo potížích s tím spojených, ať na energetické, psychické nebo fyzické úrovni. Zahrnuje osm dní plných intenzivní společné práce, kdy se připravujeme na přechod, díváme se, co nám stojí v cestě, připravujeme se na udržení nově získané energie po příchodu zpět domů, učíme se techniky, jak čelit různým nástrahám nebo potížím nebo pádům, a podle připravenosti přecházíme nebo máme alespoň (někdy první) pránické zážitky.

Celý workshop zaměřený na přechod na pránickou stravu. Program se vytváří dohodou na místě podle potřeb účastníků a skupiny (individuálním i sdíleným potřebám).

Součástí workshopu je předávání zkušeností z vlastního přechodu a používání prány, podpora a sdílení v kruhu a otevřeně o omylech a chybách, k nimž při přechodu a cestě s pránou dochází, techniky čerpání prány a udržení prány, každodenní společné meditace a čerpání energie, introspektivní techniky, individuální konzultace a práce, koučování, práce ve vnitřním posvátném
prostoru i v přírodě (energeticky silná místa v okolí), možná aktivace vnitřního potenciálu a zdrojů, využití rostlinných esencí, případně pomoc při nápravě poškození v důsledku pokusů o přechod možnost přechodu na pránickou stravu.

Součástí každého dne je 30 - 60 min. pracovní meditace, společné ranní polední a večerní čerpání právy, přestávky i práce v okolní přírodě (podle počasí). Žádná část workshopu kromě
společné práce není "povinná", záleží jen na vás, jak nabídku využijete.

Termíny 2018 najdete zde
Cena workshopu 10.500 Kč.

V případě složité finanční situace můžete požádat o slevu. Pokud se
workshopu opravdu chcete zúčastnit, neměla by být jeho cena důvodem, který vám
bude stát v cestě.

Následná podpora je součástí ceny workshopu.  Navazující pobyt je možné dohodnout individuálně.

Obvyklé (orientační) programové schéma:

8:00 čas pro tělesný pohyb, cvičení,  procházka

9:00 - 9:30 společné čerpání prány

10:00 - 12:00 program

12:00 - - 12:30 společné čerpání prány

12:30 - 14:00 přestávka

14:00 - 15:00 práce na zahradě nebo v domě

15:00 - 17:00 program

17:00 - 17:30 přestávka

17:30 - 19:00 možnost aktivace /zbytek   vlastní práce (meditace a odpovědi - příprava na další
                      den)

19:30 - 20:00 společné čerpání prány

20:00 podle dohody film k tématu nebo klid a volno: procházka, vlastní meditace apod.