Osmidenní intenzivní přechod

OSMIDENNÍ INTENZIVNÍ PŘECHOD

Hodně lidí se ptá na to, zda je možné přejít během osmi dnů, protože slyšelo o 21denním přechodu v přednáškách nebo knize Henriho Monforta nebo Jasmuheen.

Sama jsem přešla třetí den hladovění, na konci září 2012. Přejít je možné kdykoli. 21 dní je jen koncept a má také symbolický význam. Možná měl kdysi i jiný, ale doba se stále mění a uvolňuje, a každá cesta je individuální. Součástí Českého pránického přechodu je i následná péče a podpora a i po jeho skončení společné čerpání prány na dálku a setkání.

Osmidenní workshop určen pro všechny, kdo chtějí na pránu přejít nebo jí využívat ve větším rozsahu než doposud, ale i pro ty, kdo potřebují pomoc po předchozím neúspěšném přechodu na
pránickou stravu anebo potížích s tím spojených, ať na energetické, psychické nebo fyzické úrovni. Zahrnuje osm dní plných intenzivní společné práce, kdy se připravujeme na přechod, díváme se, co nám stojí v cestě, připravujeme se na udržení nově získané energie po příchodu zpět domů, učíme se techniky, jak čelit různým nástrahám nebo potížím nebo pádům, a podle připravenosti přecházíme nebo máme alespoň (někdy první) pránické zážitky.

Celý workshop zaměřený na přechod na pránickou stravu. Program se vytváří dohodou na místě podle potřeb účastníků a skupiny (individuálním i sdíleným potřebám).

Součástí workshopu je předávání zkušeností z vlastního přechodu a používání prány, podpora a sdílení v kruhu a otevřeně o omylech a chybách, k nimž při přechodu a cestě s pránou dochází, techniky čerpání prány a udržení prány, každodenní společné meditace a čerpání energie, introspektivní techniky, individuální konzultace a práce, koučování, práce ve vnitřním posvátném
prostoru i v přírodě (energeticky silná místa v okolí), možná aktivace vnitřního potenciálu a zdrojů, využití rostlinných esencí, případně pomoc při nápravě poškození v důsledku pokusů o přechod možnost přechodu na pránickou stravu.

Součástí každého dne je 30 - 60 min. pracovní meditace, společné ranní polední a večerní čerpání právy, přestávky i práce v okolní přírodě (podle počasí). Žádná část workshopu kromě
společné práce není "povinná", záleží jen na vás, jak nabídku využijete.

Termíny 2018 najdete zde
Cena workshopu 10.500 Kč.

V případě složité finanční situace můžete požádat o slevu. Pokud se
workshopu opravdu chcete zúčastnit, neměla by být jeho cena důvodem, který vám
bude stát v cestě.

Následná podpora je součástí ceny workshopu.  Navazující pobyt je možné dohodnout individuálně.

Obvyklé (orientační) programové schéma:

8:00 čas pro tělesný pohyb, cvičení,  procházka

9:00 - 9:30 společné čerpání prány

10:00 - 12:00 program

12:00 - - 12:30 společné čerpání prány

12:30 - 14:00 přestávka

14:00 - 15:00 práce na zahradě nebo v domě

15:00 - 17:00 program

17:00 - 17:30 přestávka

17:30 - 19:00 možnost aktivace /zbytek   vlastní práce (meditace a odpovědi - příprava na další
                      den)

19:30 - 20:00 společné čerpání prány

20:00 podle dohody film k tématu nebo klid a volno: procházka, vlastní meditace apod.