Prána jako stav mysli

Ki-prána-čchi=jedna energie