Webináře a workshopy 

V kalendáři  najdete workshopy zaměřené výlučně na pránickou výživu a přechod (úvodní workshop a samotný přechod na pránickou výživu), ale i řadu těch, které jsou otevřeny všem, kdo mají zájem o svůj osobní rozvoj.  U cyklů, kde je možné se někdy přihlásit jednotlivě (dvoudenní workshopy) nebo na celý program (informace najdete vždy u u příslušného programu). Součástí každého workshopu je předávání a sdílení informací, zkušeností, praktická cvičení a techniky, a podpora. Všechny workshopy se až do odvolání konají pouze formou webinářů.

Pránické (příprava a pomoc na cestě):

Dvoudenní ostatní sktuálně

Cykly (ucelené programy) :

Přechod