Transformace a rozeznívání - ucelený program
 (cyklus dvoudenních workshopů)

Součástí každého workshopu je přádávání a sdílení informací, zkušeností, praktická cvičení a techniky 

  1. Pryč s překrytím: cesta k vnitřnímu probuzení a svobodě a světlu (nejen) uvnitř nás. Každý v sobě skrýváme obrovský potenciál. Někdy si ho neuvědomujeme a necháme se mást a odvádět od toho, co je skutečně důležité a podstatné anebo pro nás může mít tento význam. Podíváme se na vše, co nám brání vidět toto světlo, a uvědomovat si svou podstatu a potenciál, být s nimi ve spojení, a okusíme se uvidět svoje nejhlubší úrovně světla a čistoty i to, co nám brání vidět světlo, a pravou podstatu ve všem, co je pro nás důležité.
  2. Já mohu: Transmutace - pro využití vnitřního potenciálu, který se ukrývá v každém z nás: nepotřebovat nic, než sebe. Využití vnitřního potenciálu pro transformaci patogenních zón a kultivaci země, prostoru, který obýváme i proměnu a očistu mentálních (informačních) polí a entit, i vlastních vnitřních bloků. Vhodné pro ty, co mají již alespoň minimální osobní zkušenost s prací s energií a základní citlivost.
  3. Rozeznívání - a rozvzpomínání. Probouzení a oživování čistoty, prvotního světla, života, v sobě, zemi, vodě, všem živém, co bylo stvořeno a je propojeno dechem a vědomím v místě původu. Jednota skrze probuzené vědomí, nalezení vnitřní svobody a porozumění. Meditační techniky, sdílení zkušeností, práce s vysokými stavy vědomí. Využívání vnitřního potenciálu a vysokých úrovní světla. O paprsku esence prvotního světla. Pro pokročilé.

Na workshopy je možné se přihlásit jednotlivě (cena workshopu 2400 Kč nejpozději do dvou týdnů před jeho konáním, 2600 Kč po tomto termínu). Zvýhodněná cena celého programu  6500 Kč nejpozději do dvou týdnů před jeho konáním,  6800 po tomto termínu.