Po přechodu

Po přechodu jsme konfrontováni se starými návyky, prostředím, situacemi každodenního života. Někomu může být divné, že jsme přestali chodit na oběd, jinému, že jsme ztratili váhu.

Je důležité jednat a chovat se pravdivě, ale to neznamená, že musíme svým chováním nebo způsobem vysvětlení vytvářet konfliktní nebo jinak nepříjemné situace, vzbuzovat úzkost nebo pocity vlastního ohrožení nebo strach o nás. Cokoli se dá říct pravdivě a přitom s ohledem na jazyk, který používá ten, s kým hovoříme, i jeho úroveň poznání a pocity.

Velmi důležité je také vědět, že všechno je jenom na nás. Nikdo nás nemá co soudit a ani my bychom se neměli posuzovat.

Pokud se vám nepodaří pránu si udržet, nezoufejte, Také jsem zažila kolapsy, v hodně těžkých situacích. Je důležité nemít si nic za zlé, nadechnout se - a prostě se vrátit.

Nic z duchovní praxe, kterou jsme kdy vykonali, ani z prožitků se neztrácí. Říká se, že nic nám lépe nepřivodí samádhi než vzpomínka na předchozí samádhi :-).

Velmi důležité je vědomě čerpat pránu každý den, jakýmkoli způsobem ji prociťovat, vnímat, spojovat se vědomě se Zdrojem i se svým vnitřním světlem.

Obklopit se věcmi, obrázky, připomínkami, které nám pránu budou připomínat nebo nám ji umožní čerpat - kameny, květiny...

Udržovat vědomí svobody.

Nechat ho růst.