Po přechodu

Po přechodu jsme konfrontováni se starými návyky, prostředím, situacemi každodenního života. Někomu může být divné, že jsme přestali chodit na oběd, jinému, že jsme ztratili váhu.

Je důležité jednat a chovat se pravdivě, ale to neznamená, že musíme svým chováním nebo způsobem vysvětlení vytvářet konfliktní nebo jinak nepříjemné situace, vzbuzovat úzkost nebo pocity vlastního ohrožení nebo strach o nás. Cokoli se dá říct pravdivě a přitom s ohledem na jazyk, který používá ten, s kým hovoříme, i jeho úroveň poznání a pocity.

Velmi důležité je také vědět, že všechno je jenom na nás. Nikdo nás nemá co soudit a ani my bychom se neměli posuzovat.

Pokud se vám nepodaří pránu si udržet, nezoufejte, Také jsem zažila kolapsy, v hodně těžkých situacích. Je důležité nemít si nic za zlé, nadechnout se - a prostě se vrátit.

Nic z duchovní praxe, kterou jsme kdy vykonali, ani z prožitků se neztrácí. Říká se, že nic nám lépe nepřivodí samádhi než vzpomínka na předchozí samádhi J.

Velmi důležité je vědomě čerpat pránu každý den, jakýmkoli způsobem ji prociťovat, vnímat, spojovat se vědomě se Zdrojem i se svým vnitřním světlem.

Obklopit se věcmi, obrázky, připomínkami, které nám pránu budou připomínat nebo nám ji umožní čerpat - kameny, květiny...

Udržovat vědomí svobody.

Nechat ho růst.

o