Podpora

Po přechodovém workshopu se v procesu můžete sami podporovat:

  • společným čerpáním prány v kruhu: třikrát denně denně na dálku, 
  • sdílením prožitků a zážitků po návratu
  • možností setkání (vytvořený prostor, termíny podle potřeby)

K dispozici jsou pro tento účel také

  • písemné materiály
  • v případě domluvy nahrávky meditací a čerpání (podle dohody), případně celého přechodu,  
  • nahrávka "velké přechodové meditace"

pro první dny a týdny po návratu domů následná péče:

  • energetická podpora
  • každodenní možnost konzultací  
  • na vyžádání individuální podpora