Podpora

Po přechodovém workshopu se navzájem podporujeme

  • společným čerpáním prány v kruhu: třikrát denně denně na dálku, kdokoli chce, jakoby   workshop nikdy neskončil, s energetickou podporou pro první dny a týdny po návratu domů
  • sdílením prožitků a zážitků po návratu
  • možností setkání (vytvořený prostor, termíny podle potřeby)

K dispozici jsou pro tento účel také

  •  písemné materiály
  •  nahrávky meditací a čerpání
  •  nahrávka meditace k přechodu

Pro všechny účastníky osmidenního přechodového workshopu i následná péče (konzultace) a podpora (individuální energetická)