Léčení a transformace zranění, traumat, slabých míst, nestability

V průběhu dvou dnů se prostřednictvím nejméně tří různých technik léčení traumatu podíváme na svá zranění a potřeby, a budeme pracovat na jejich léčení, a integraci, tak, abychom se vraceli do své síly, obnovili vnitřní rovnováhu, stabilitu a integritu, a vytvořili si podmínky pro to být k sobě laskavější, a přijali to jako základ běžného života.

Podíváme se také na to, co a proč nás strhává a ovrací od našich záměrů, a na to, jak nás ovládají a ovlivňují různé podněry a emoce, a na to, jak s nimi pracovat, transformovat je a využívat, udržet si svou energii a vibrace a nenechávat se srážet.

V sobotu budeme pracovat celý den, s dostatečnými přestávkami podle energie a tempa ve skupině , v neděli ve stejném formátu (začátek dle domluvy, konec mezi 15. a 16. hodinou).

Vhodný pro každého, kdo se necítí celistvý, v rovnováze anebo potřebujete zpracovat (anebo vnímá vliv) starých zranění, opakují se mu různé události nebo onemocnění anebo jen prožívá těžkou dobu ve svém osobním životě.

Dvoudenní, online, cena 2600.