Dvoudenní webináře a workshopy 2021 (ostatní)


Energie Země a země v nás. Probouzení.

Jak přežít (a na osobní cestě využít) chaos a pandemii - identita, integrita, energie, ochrana.

Hledání vize

Překážky na cestě