Přechod na pránickou výživu na podzim 2012.

Některá její vyjádření k pránické výživě zachycuje Viliam Poltikovič ve filmu ŽIJEME Z ENERGIE, JSME ENERGIE. Celá osobní výpověď pro film Žijeme z energie zde, případně některé články a rozhovory.  Snění, vhledy a vize již v dětství, mystická cesta vědomě od 17 let. Přelomový zážitek poznání vnitřního potenciálu a ceny vnitřní svobody oproti vnějším omezením ve vězení v. 1983 (poezii - vzpoura vůči nesvobodě). Spontánní probouzení kundalíni a šamanské zkušenosti 1997.  Workshopy nabízí od r. 2004, v r.2007 založila školu Reiki Komyo Kai Modrý lotos. Na žádost přátel a s využitím dosavadních zkušeností z práce s energií vytvořila a nabízí systém přípravy, přechodu i následné podpory "Český pránický přechod" (od r. 2013).

V letech 2000 - 2014 vytvořila vlastní systém esencí, určených především pro současnou dobu (České esence) . 

Absolvované kurzy a výcviky a zasvěcení

 • 1997 - 2003 - sedmiletý sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci s osobní energií (dr. Mari Hall), 
 • 1998 - Léčení pránou (Choa Kok Sui), Bachova květová terapie, certifikace I. a II stupeň, práce se sny
 • 1998 - 2007 - Tance dávných tradic; sufi cesta a zasvěcení (uzdravující rituál a léčení; Baraka)
 • 2002 - Shihan Reiki - zasvěcení do mistrovské úrovně (4. stupeň)- Reiki vyučované v tradici Mikao Usui
 • 2004 - Shihan Reiki Komyo Reiki Kai
 • 2007 - Anandi Ma - šaktipat
 • 2007 - 2009 - Kundalini joga, dr. Mukund Bhole
 • 2008 - 2009 - Systemické konstelace, Bhagat Zeilhoffer
 • 2012 -  Přechod na pránickou výživu
 • 2018 - 2019 - Systemické konstelace, výcvik, Jan Bílý
 • 2020 - Učitel snění, výcvik, Robert Moss
 • 2021 -  Léčení traumatu, výcvik, Bhagat Zeilhoffer

Při práci čerpám především z kořenů spirituality, nezávislých na odlišnostech rozličných kultur a náboženství. Kladu důraz na úctu, opravdovost, jednoduchost, koncentraci pozornosti na podstatu a uzemnění. Na workshopech vedu účastníky k nalezení cesty k sobě samotným a poznání neomezeného vlastního potenciálu:

"Můžeme být svobodní. Jakmile najdeme cestu k sobě a začneme se víc a víc probouzet a nacházet sami sebe, začínáme i být víc a víc sami sebou. Jakmile se rozvzpomeneme na naši podstatu, všechno, co nás do této chvíle poutalo, se samo začíná proměňovat, pouta a závislosti uvolňovat a my ožíváme a rosteme víc a víc do porozumění, svobody, vnitřní pravdivosti a světla, bez ohledu na vnější impulsy a nepřízeň. Důležité je nalézat v sobě toto světlo, dovolit mu růst a sobě být svobodu, tak, jak se probouzí naše vědomí. 

Produchovňováním každodenní práce a obnovou posvátnosti každý můžeme jako Prometheus snášet z nebes oheň, posvěcovat a oživovat jím všechno, čeho se dotýkáme, přicházíme do kontaktu, co připravujeme - pokrmy, esence, léčivých mastí, prostředí, ve kterém se pohybujeme. Dotýkat se vlastním srdcem srdcí ostatních."