Více o workshopu 


OSMIDENNÍ INTENZIVNÍ PRÁNICKÝ PŘECHOD - ZAMĚRENÍ PROGRAMU

 • - představení, úvod, první sdílení - o vlastních cestách
 • - co je prána?
 • - porozumění, dvě cesty
 • - první techniky čerpání
 • - techniky čerpání - možné způsoby
 • - předpoklady - co je důležité
 • - motivace, cíle
 • - způsoby získávání energie, špatné návyky
 • - brání nám něco v přechodu? Překážky a co s nimi
 • - nejčastější úskalí
 • - mentální návyky, chutě, programy
 • - vibrace
 • - prána a vědomí
 • - práce s vědomím, zvýšení vibrací
 • - přechod: co to znamená? Důsledky a změny
 • - jak doma?
 • - komunikace
 • - pády a kolapsy = jak se vracet
 • - co mi pomůže?
 • - ochrana, očista, stabilita
 • - velká přechodová meditace na přepnutí
 • - o vzestupu vědomí
 • - co bude dál?
 • - na co se nedostalo
 • - poslední sdílení,  rady na cestu.
 • - zhodnocení, závěr, esence na podporu...


Přibližné schéma dne přechodu prezenční formou

8:00 - 9:00  -  Čas pro tělesný pohyb, rozcvičku, procházku - individuálně nebo společně
                         (první den začátek v deset hodin, týká se druhého až osmého dne)

9:00 - 9:30  -  Čerpání prány (v kruhu)
10:00- 12:00 - Společný program I
12:00 -12:30 - Čerpání prány (v kruhu)
12:30 - 14:00 - Přestávka
14:00 - 15:00 - Práce na zahradě nebo v domě
15:00 - 16:30 - Společný program II
7:00 - 19:00 -  Rozděleno na skupiny, práce ve skupinách
19:00 - 19:30 - Čerpání prány (v kruhu)