Překážky na cestě 

Nemusí jít jen o překážky na pránické cestě, ale o pokrok na našich cestách obecně.

Dvoudenní workshop zaměřený na identifikaci - nalezení a odstranění překážek, které nám brání v postupu, ať v přechodu na pránickou stravu, kdy nás něco stále vrací a strhává zpět,  nebo blokuje jakékoli naše kroky.

Společně se prostřednictvím různých technik, včetně konstelací, podíváme na možné překážky na naší cestě nebo na příčiny neúspěchu jakéhokoli záměru, ale i na to, jak tyto překážky nejlépe zdolat, a krize využít naopak pro vlastní rozvoj, a transformovat je na nový potenciál a zdroje síly.

Různé přístupy, možnosti i techniky: cesta skrz i cesta transformace.

Cena workshopu  je 2400 Kč nejpozději do dvou týdnů před jeho konáním, nebo 2600 Kč po tomto termínu.

V případě složité finanční situace můžete požádat o slevu. Pokud se workshopu opravdu chcete zúčastnit, neměla by být jeho cena důvodem, který vám bude stát v cestě.