CESTA

Návrat k počátkům - Vystoupení z matrixu a závislostí - Vzestup vědomí


Ve dnech 23. a 24. října proběhl webinář Vibrace a vyšší stavy vědomí. V této podobě měl premiéru. Dostali jsme se při něm nečekaně vysoko. Pracovali jsme s podstatně hlubšími i vyššími úrovněmi, než při Devítiměsíční práci nebo i na přechodech, a také se třemi vyššími čakrami, už mimo naše tělo. V popisu webináře bylo, že budeme se tako rozvzpomínat na to, co jsme kdysi znali, uměli a přirozené věděli, a co v nás už zase začíná rezonovat, a oživovat tyto původní schopnosti, stav vědomí a vnímání, a dívat se na to, kam nás vede naše další cesta. Co znamená Přechod a Vzestup vědomí? A co to znamená pro nás? Jak se těmto změnám otevřít, co změnit, pro co se rozhodnout nebo se naučit rozlišovat?

Úžasné, ale i příliš velké téma na pouhé dva dny. Došli jsme i přesto dál, než jsem původně doufala. Práce světla a otevírání vždy dalších a dalších úrovní mě nikdy nepřestane udivovat...

Zrodil se ale také nový koncept pokračování. Cesty, rozpouštějící další závoje nad naší vnitřní zářivostí a překrývající toto vědomí. Zahrnuje cyklus 14 večerních webinářů a tří velkých společných cest:

Poprvé, na úvodním dvoudenním workshopu, se setkáme v dubnu 2022.

Tak, jak budeme pracovat s energií a se světlem, a ony s námi, se budou otevírat a ujasňovat i další možnosti, brány, potřeba se na něco soustředit anebo se setkat třeba i na delší čas (což připouštím zejména, až se budeme blížit právě vyšším čakrám a stavům vědomí).

Ze 14 večerních setkání bude první úvodní (více o Cestě, možnostech a způsobech práce i nás samotných), sedm se budeme věnovat úrovním vědomí spojených se sedmi hlavními čakrami v našem těle, pět s vyššími stavy vědomí spojenými s pěti čakrami mimo naše tělo, a v posledním se vrátíme zpět k Zemi, uzemnění a možnosti pomoci při její očistě, kultivaci probouzení Jejího světla a při transmutaci, která nemůže proběhnout jinak, než společně, ať už to jinak pro nás jednotlivě podle našeho směřování a světla znamená cokoli.

Mimo to, co již bylo řečeno, se budeme věnovat

  • Zbavování se krunýřů, nánosů, nečistot, zranění, která v sobě ještě neseme
  • Probouzení původního vědomí před pádem do hmoty na úrovni jednotlivých čaker a stupňů vědomí
  • Sdílení vizí, vhledů k historii lidstva a cesty světla a další
  • Oživování těla - hlubší a jemnější úrovně
  • Otevírání a probouzení dalších úrovní vědomí (vrstvy)
  • Práce se zvukem, vibracemi, rozeznívání světla
  • Možnost vstupu do snů a snění

Společné cesty se uskuteční mimo toto pravidelné setkávání a budou přinejmenším tři:

  • Cesta Do Počátku. Do doby stvoření, zapomenutého vědění a vědomí.
  • Cesta Ven z Matrixu (co se děje v současnosti, světlo a stín, karma, překlápění, důsledky pádu a uvíznutí). Do současnosti: k nahlédnutí skrytých pastí a pout, ulpělostí matrixu.
  • Cesta do budoucnosti: nové vědomí a způsob existence, Vzestup vědomí.

Abychom mohli vzestoupit, povýšit svoji energii, vibrace, vnímání, musíme nejprve objevit a oživit v sobě vědomí a způsoby vnímání, které jsme kdysi měli a zapomněli je nebo je neumíme používat. Na to se soustředí první cesta.

Druhá na to, co nám může bránit v tom jít dál a drží nás v uvízlých schématech.

Na třetí budeme objevovat nový rozměr, možnosti, smysly a způsoby vnímání.

Setkávat obvykle se budeme večer, na platformě zoom, vždy jednou za 14 dní, konkrétní termíny budou dohodnuty ve skupině.

Podle témat budou k dispozici i nahrávky a texty a doporučení pro individuální práci (vlastní praxi).

Individuální společnou práci a konzultace, pokud bude potřeba mimo tyto večery, si bude možné domluvit přednostně.

Cestu je nutné absolvovat celou, není možné přihlásit se jen na některou její část.

Pojďme se společně vydat cestou k objevování toho, co jsme kdysi uměli a zapomněli na to, objevit to nejčistší světlo a zpěv na nejhlubších úrovních, rozeznít a rozezpívat naše duše, jako jsme dosud neuměli, rozvzpomenout se na smysly, které jsme kdysi uměli používat, a dnes si na ně už nepamatujeme. Vraťme se spolu k Počátkům, abychom mohli plně probudit své původní vědomí a schopnosti, a v době, kde se otevírají různé brány, otevřít se novým dimenzím vědomí, vyšším stavům, Nové Zemi, Vzestupu.

Cesta je určena pro absolventy pránických přechodů (u kohokoli nebo vlastních), devítiměsíčního webináře nebo jinak duchovně pokročilé.

Minimální příspěvek je 6500 Kč. Slevy se poskytují individuálně, po předchozí dohodě. I tady platí, že cena workshopu nebo webináře, u kterého cítíte, že se ho zúčastnit opravdu chcete, by neměla znamenat zásadní překážku: pokud by jí měla být, a cítíte volání, ozvěte, jakkoli, napište - najdeme cestu.