Příprava na přechod na pránickou výživu

Moje zkušenost s přípravou na přechod byla vemi krátká.

V okamžik, kdy jsem se ztotožnila s myšlenkou, že pránická výživa, nebo spíš vědomí, je to, na co jsem podvědomě čekala, se pro mně změnilo všechno.

Měsíc poté jsem skutečně přešla.

Přípravné semináře jsem začala nabízet v r. 2013, kdy mě o ně požádali přátelé z nejbližšího okolí.Při vlastním přechodu mi mj. velmi pomohly tehdy sedmnáctileté zkušenosti z práce s energií.  Tyto zkušenosti společně s novými, z vlastního přechodu, samostatně a při práci, se snažím předávat a sdílet na všech workshopech, které nabízím. Pro přípravu to jsou především dva semináře: Prána jako stav mysli, a KI-PRÁNA-ČCHI=jedna energie, později přibyl další, Skrze překážky a omezení ke svobodě (případně v letošním roce i Konstelace). 

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PRÁNICKOU VÝŽIVU

Přechod na pránu může být něco jako kvantová změna: může se to podařit "hned", jak jsem zažila sama, někdo potřebuje urazit delší cestu. V podstatě - pokud jsme připravení (a na to nejsou samozřejmě ani žádné tabulky nebo měření, která by na to dokázala odpovědět, jen to volání a vnitřní pocit) - stačí se této změně otevřít. Svojí cestu jsem popsala - byla velmi rychlá a šlo především o změnu zaměření mysli a vědomí. Prožitek světla a svobody, které mě zaplavily v okamžik, kdy jsem si uvědomila, že toto je moje cesta. Pro mne prána je a od počátku byla spojena se svobodou a vzestupem vědomí.

Neexistují tabulky, nevěřte měření, neodkládejte změnu jen proto, že se na vás někdo moudře zatváří a řekne, že ještě nemáte dost vyčištěné fyzické/energetická těla nebo ne dost vysoké vibrace. Jsou to hry - a většinou to není pravda. Hledejte odpovědi v sobě. Ptejte se: co je nejlepší pro mě a právě teď? Důležitý je váš pocit a vaše moudrost, ne cizí.

U každého z nás to je jinak - máme různé zkušenosti, schopnosti, potřebujeme různé cesty.  I proto nabízím různé možnosti. V každém případě  součástí přípravy mělo být vyčištění organismu.SAMOSTATNÁ, INDIVIDUÁLNÍ CESTA

Nejdůležitější je jak to sami cítíte. Velmi důležité je vnitřní vedení, nastavení na vnitřní pravdivost a schopnost sebereflexe a intuice. Pro mne bylo důležité kromě toho, že jsem tuto změnu vnímala především jako duchovní pokrok a cíle, naprostého otevření, popsaného prožitku a spojení se s touto úrovní vědomí, i odevzdání a důvěra a obrovská pomoc, která mi přišla.

Na jakékoli duchovní cestě je nesmírně důležité nastavení na vnitřní pravdivost a schopnost sebereflexe. Na pránické cestě dvojnásob, společně s vnitřním vedením, a intuicí.

Dosud si, mimo to, kdy vnímám, že přichází sama, o pránu vždycky prosím. Obracím se k Bohu. Je-li pro vás toto označení (původně znamenající Živou Jednotu) nepřijatelné - můžete zaměnit za (živý) Vesmír.

Kdykoli se můžete připojit ke společnému čerpání prány. Nejenom kvůli sobě a pro svoji podporu: tímto způsobem a spojením napomáháme vzestupu vědomí i léčení (nejenom) Země.


PRO VŠECHNY CESTY

V případě, že uvažujete o přechodu na pránickou stravu ať individuálně nebo se chcete zúčastnit Českého pránického přechodu, součástí přípravy mohou (kromě prvního, který je po předchozách zkušenostech naopak podmínkou) mohou, ale nemusí být tři dvoudenní workshopy. Třetí z nich je výsledkem dosavadních zkušeností z předchozích přechodů.

  • Prána jako stav mysli. Praktický úvod do pránické výživy (informace, techniky, způsoby čerpání jsou i součástí osmidenního i jedenadvacetidenního přechodu)
  • PRÁNA - KI - ČCHI = jedna energie. W. zaměřený na pročištění energetického systému, aktivace potenciálu a zdrojů energie v nás (je možné jej absolvovat kdykoli a opakovaně, tedy i po přechodu pro prohloubení a zakotvení je možné jej absolvovat na podporu svého energetického potenciálu
  • Skrze překážky a omezení ke svobodě duše : workshop pro identifikaci - nalezení a odstranění překážek, které nám brání nebo mohou bránit naší duši zářit - stravovat se pránicky - otevření cest.

Na podnět některých účastníků přechodu jsem současné možnosti rozšířila i  o program přípravy, zahrnující osobní setkání, vypracování individuálního plánu, případně průběžné vedení a konzultace. V případě zájmu je nutná individuální domluva. I v tomto případě je podmínkou absolvování dvoudenního úvodního workshopu (Prána jako stav mysli), pokud už nemáte hlubší průpravu (jiné workshopy, pokus o přechod).


PŘECHOD

Individuální cesta je vhodná, pokud máme s osobní energií dostatek zkušeností a především máme dobré a pevné vnitřní vedení. V opačném případě, by mohla být tato cesta velmi nebezpečná (jsou známy případy, které skončily tragicky). Sama jsem neměla čas ani prostředky na to být někde v ústraní, navíc mi připadalo, že pokud se budu někde pozorovat, nemůže se mi přechod podařit. Přešla jsem tedy tak, jak popisuji i ve filmu - při práci a běžném zatížení a aniž bych na to měla kromě víkendu jakýkoli volný čas. Určitě pomohlo i předchozích 17 let práce s energií a další praxe, nejdůležitější bylo ale to popisované otevření, napojení - sjednocení se s tímto stavem vědomí a vyšší cíl, než jenom změna stravy.

Při individuálním přechodu sám, měl bych si být svou intuicí a vedením, i motivací zcela jist. Nadváha není nutná, je ale nespornou výhodou. Nějakou dobu váha vždy poklesá. Příprava spočívající v půstech a změně stravy není nutná - ta moje trvala měsíc, byla zcela spontánní a byla vynucena okolnostmi. Jde o naši vnitřní připravenost a stav vědomí.

Podpora na individuální cestě

V případě, že absolvujete alespoň jeden nebo dva z přípravných workshopů, abychom se lépe a osobně poznali, je možné se v návaznosti na aktuální možnosti i přání domluvit na možnosti následných konzultací a podpory na individuální cestě.

Skupina může při přechodu podporovat jak sdílením úsilí, záměru a cílů, tak i svou energií, před i po přechodu. Jde také o daleko bezpečnější a přátelštější prostředí, než pokud se o přechod (přepnutí na pránu) pokouší člověk sám, a prostor sdílení, konzultací i pomoci, pokud je třeba.

ČESKÝ PRÁNICKÝ PŘECHOD

Osmidenní intenzivní přechod - určený pro všechny, kdo chtějí na pránu přejít nebo jí využívat ve větším rozsahu než doposud (osm dní intenzivní práce směřující k přechodu na pránickou výživu).

Jedenadvacetidenní přechod - na základě ohlasů a přání pobývat v chráněném prostředí a vysokých vibracích pránické energie delší dobu. Spojení pobytu s přechodem na pránu (podobně jako nabízí Henri), a rozšířeného programu intenzivního osmidenního workshopu. Na žádost s větším prostorem pro vlastní ticho a osobní volno oproti intenzivnímu způsobu práce.