Příprava na přechod na pránickou výživu

Moje zkušenost s přípravou na přechod byla velmi krátká. V okamžik, kdy jsem se ztotožnila s myšlenkou, že pránická výživa, nebo spíš vědomí, je to, na co jsem podvědomě čekala, se pro mně změnilo všechno.

Měsíc poté jsem skutečně přešla.

Přípravné semináře jsem začala nabízet v r. 2013, kdy mě o ně požádali přátelé z nejbližšího okolí.Při vlastním přechodu mi mj. velmi pomohly tehdy sedmnáctileté zkušenosti z práce s energií.  Tyto zkušenosti společně s novými, z vlastního přechodu, samostatně a při práci, se snažím předávat a sdílet na všech workshopech, které nabízím. Pro přípravu to jsou především dva semináře: Prána jako stav mysli, a Čchi-prána-ki=jedna energie energie. Vhodný může být samozřejmě i dvoudenní Překážky na cestě, pokud se na ně chcete podívat, ještě než se o přechod pokusíte.

Přechod na pránu může být něco jako kvantová změna: může se to podařit "hned", jak jsem zažila sama, někdo potřebuje urazit delší cestu. V podstatě - pokud jsme připravení (a na to nejsou samozřejmě ani žádné tabulky nebo měření, která by na to dokázala odpovědět, jen to volání a vnitřní pocit) - stačí se této změně otevřít. Svojí cestu jsem popsala - byla velmi rychlá a šlo především o změnu zaměření mysli a vědomí. Prožitek světla a svobody, které mě zaplavily v okamžik, kdy jsem si uvědomila, že toto je moje cesta. Pro mne prána je a od počátku byla spojena se svobodou a vzestupem vědomí.

Neexistují tabulky, nevěřte měření, neodkládejte změnu jen proto, že se na vás někdo moudře zatváří a řekne, že ještě nemáte dost vyčištěné fyzické/energetická těla nebo ne dost vysoké vibrace. Jsou to hry - a většinou to není pravda. Hledejte odpovědi v sobě. Ptejte se: co je nejlepší pro mě a právě teď? Důležitý je váš pocit a vaše moudrost, ne cizí.

U každého z nás to je jinak - máme různé zkušenosti, schopnosti, potřebujeme různé cesty.  I proto nabízím různé možnosti. V každém případě  součástí přípravy mělo být vyčištění organismu.

SAMOSTATNÁ, INDIVIDUÁLNÍ CESTA

Nejdůležitější je jak to sami cítíte. Velmi důležité je vnitřní vedení, nastavení na vnitřní pravdivost a schopnost sebereflexe a intuice. Pro mne bylo důležité kromě toho, že jsem tuto změnu vnímala především jako duchovní pokrok a cíle, naprostého otevření, popsaného prožitku a spojení se s touto úrovní vědomí, i odevzdání a důvěra a obrovská pomoc, která mi přišla.

Na jakékoli duchovní cestě je nesmírně důležité nastavení na vnitřní pravdivost a schopnost sebereflexe. Na pránické cestě dvojnásob, společně s vnitřním vedením, a intuicí.

PRO VŠECHNY CESTY

V případě, že uvažujete o přechodu na pránickou stravu ať individuálně nebo se chcete zúčastnit Českého pránického přechodu, součástí přípravy mohou (kromě prvního, který je po předchozích zkušenostech naopak podmínkou) být tyto dvoudenní workshopy:

  • Prána jako stav mysli. Praktický úvod do pránické výživy (informace, techniky, způsoby čerpání jsou i součástí osmidenního i jedenadvacetidenního přechodu) - absolvování je podmínkou pro přihlášení na přechod.
  • PRÁNA - KI - ČCHI = jedna energie. Workshop zaměřený na pročištění energetického systému, aktivace potenciálu a zdrojů energie v nás (je možné jej absolvovat kdykoli a opakovaně, tedy i po přechodu pro prohloubení a zakotvení je možné jej absolvovat na podporu svého energetického potenciálu

PŘECHOD

Individuální cesta je vhodná, pokud máme s osobní energií dostatek zkušeností a především máme dobré a pevné vnitřní vedení. V opačném případě, by mohla být tato cesta velmi nebezpečná (jsou známy případy, které skončily tragicky). Sama jsem neměla čas ani prostředky na to být někde v ústraní, navíc mi připadalo, že pokud se budu někde pozorovat, nemůže se mi přechod podařit. Přešla jsem tedy tak, jak popisuji i ve filmu - při práci a běžném zatížení a aniž bych na to měla kromě víkendu jakýkoli volný čas. Určitě pomohlo i předchozích 17 let práce s energií a další praxe, nejdůležitější bylo ale to popisované otevření, napojení - sjednocení se s tímto stavem vědomí a vyšší cíl, než jenom změna stravy.

Při individuálním přechodu sám, měl bych si být svou intuicí a vedením, i motivací zcela jist. Nadváha není nutná, je ale nespornou výhodou. Nějakou dobu váha vždy poklesá. Příprava spočívající v půstech a změně stravy není nutná - ta moje trvala měsíc, byla zcela spontánní a byla vynucena okolnostmi. Jde o naši vnitřní připravenost a stav vědomí.

Skupina může při přechodu podporovat jak sdílením úsilí, záměru a cílů, tak i svou energií, před i po přechodu. Jde také o daleko bezpečnější a přátelštější prostředí, než pokud se o přechod (přepnutí na pránu) pokouší člověk sám, a prostor sdílení, konzultací i pomoci, pokud je třeba.

Osmidenní intenzivní přechod

Jedenadvacetidenní přechod