Guru Púrnima 13. 7. 2022 - vděčnost učitelům

07.08.2022

Zítra slavíme Guru púrnima, svátek učitelů.

Někde jsem slyšela, že dnes je doba, kdy už nepotřebujeme žádného učitele.. 

Je to jen pýcha, která nás může nutit něco takového říct. 

Přinejmenším dokud nedosáhneme plné realizace anebo nevzestoupíme do vyšších dimenzí úrovní :-)  - a i potom budeme pořád ještě na cestě.

Navíc, všichni navzájem jsme si učiteli, a za každého, koho ve svém životě potkáme, bychom měli být vděčni. A naopak, pokud se někdo jako guru označuje a buduje závislosti, namísto vedení ke svobodě, nás může naučit jedině nepodlehnout jeho úsilí.

Guru, ten skutečný, ne hraný, znamená ten, kdo (díky vlastnímu osvícení nebo úrovně, z níž se inkarnoval) přináší světlo do temnoty nevědomosti - odstraňuje nebo proměňuje ji. Učitel může být vnitřní - nebo vnější. My všichni jsme v tom nejširším slova smyslu guruy, protože svoje světlo, které jsme v sobě probudili a osvícení, i jenom dílčí, kterého jsme dosáhli, přinášíme (a jsme povinni přinášet) do temnoty nevědomosti a nevědomí světa.

Gu znamená temnota a ru odstranění. Guru je tedy ten, kdo odstraňuje temnotu, nevědomost. Především nevědomost své vlastní podstaty.

Bezúčelnost a hloupost - soutěžení, konkurence, vytváření iluzí o vlastní výjimečnosti, přání ovládat - a nezralost, která to vytváří.

Pokud jsme dospělí a zralí, přejeme si sedět v kruhu, vnímat souvislosti a vzájemnost, to co nás spojuje, a světlo, které září skrze každého z nás. Ale i do našich kruhů proudí světlo: skrze někoho, z nebes, ze Země, celého Vesmíru

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwara, Guru sakshat, param Brahma, tasmai shri guravay namah

Touto mantrou uznáváme a uctíváme jako učitele tři síly. Brahma- tvořící, tvůrčí sílu, Višnu - sílu života, udržující život a Mahešvaru, Šivu, sílu ničení - destrukce vedoucí k očištění a transformaci:

Tomu, kdo odstraňuje temnotu, věnuji svůj život.

V nedávné době jsem měla velmi nepříjemnou zkušenost s někým, kdo se za učitele vydává a působí tak. Nabízel mi spolupráci, s tím, že společně vytvoříme něco nepřekonatelného a oslníme tím celý svět. Psal mi, jak jsem úžasná. Později to zkusil ještě jednou, jinak. Když jsem odmítla, začal mě napadat a dokonce i vyhrožovat a vydírat. Smutno z toho, že se člověk na práně, který chce ovlivňovat ostatní, může k tak neetickému a nepřijatelnému chování uchýlit. Naděje, že pokud je někdo na duchovní cestě, dřív nebo později se všechny nezralosti promění, a tak, jak se probouzí a stále víc z nás září vědomí, a neoddělitelně i svědomí - které ožívá avíci a víc zároveň a znemožňuje nám chovat se v rozporu s ním, a světlem vlastní duše.

Nechť tedy každý z nás především rozpozná falešná světla od pravých, nezralost a nevědomost od osvícení, lež od pravdy.

Ať se na naší cestě, ať klopýtáme jakkoli, snažíme ne o vytváření iluzí a dojmů a lapání obdivu, ale zbavování se nevědomosti, aby se stíny měnily ve světlo a bylo to - i s pomocí našich učitelů a všech, s nimiž se setkáváme - světlo vnitřní pravdivosti, božské podstaty, čistého vědomí, vnitřní skutečnosti, Pravdy.

Ať jsme anebo stáváme se všichni skutečnými učiteli: sami sobě i těm co potkáváme, bez iluzí, pýchy, a s velkou pokorou před Světlem, které z každého z nás září, ale které nás také neskonale převyšuje. Světlem, které tu bylo od počátku světa, a je tady stále - v nás, nad námi, kolem nás.

Děkuji všem svým učitelům, které jsem v životě potkala, ať to byli avatáři duchovní mistři, lidé "někde na svojí cestě", a jichž bylo a ne nespočet: Sri Sathya Sai Baba, Anandi Ma, Matka Meera, manželé Tomášovi, Mari Hall, Robert Moss, Bhagat, František Pikard, Jan Bílý, Neil Douglas Klotz, Lída Chrášťanská, mnoho dalších, na něž jsem si právě nevzpomněla , zvířata, která mě v životě vždy obklopují - anebo vy samiJ.

Slavme společně svátek všech učitelů, jimiž jsme - na svojí úrovni a svým dílem - i my sami. Všem, koho potkáváme, a především sami sobě!

Asato ma sad gamajá
Tamasó ma džjótir gamajá
Mritjórma amritam gamajá

Veď mne - od lži k pravdě
Ze tmy ke světlu
Od smrti k nesmrtelnosti

Nechť jako Prométheové snášíme božský oheň z nebes (sobě i) ostatním, a dokážeme každý okamžik svých životů žít jako modlitbu!.

Nechť každý z nás je jako včela, které ve svém životě od opuštění úlu po návrat shromáždí ve svém dni do návratu do úlu co nejvíc pozemského nektaru k proměně v božský lék!

Nechť si nenecháme brát svoje světlo od nikoho a žádným způsobem, ale odpouštíme si vždy všechna klopýtnutí a projevy nezralosti přijímáme jako výzvu ke změně a růstu, a nesoudíme je u jiných.

Nechť každý z nás se rozvíjí jako květ do záře a krásy!

Jako zářící částice prány, malá slunce, prosvěcují tmu.

Překrásný a duchovní svátek Guru Púrnima, bez strachu z učitelů, těch ne-hraných, skutečných, a s úctou k nim a vděčností za každou pomoc a podporu, které se nám na našich cestách dostává!

Lenka Clara, 12. července 2022