Společné čerpání prány 

13.08.2022

Společné čerpání prány.

Asi před měsícem se mě někdo ptal na čas společného čerpání prány, které jsem kdysi zavedla jako společnou práci i podporu (čerpáme pránu - zvyšujeme svoje vibrace - pomáháme ostatním i Zemi), úplně původně jako pomoc po přechodu (pomoc a podpora pro konkrétní lidi, kteří se přechodu právě účastnili, a otevřené pro všechny).

Pro připomenutí a pro někoho nově jsem dala na FCB odkaz, kde i možný postup a spojení (https://www.cesky-pranicky-prechod.cz/spolecne-cerpani-prany2/ a sdílím znovu i zde (možný postup a další odkazy najdete níže).

Třikrát denně, vždy v 8. 12, 12:12 a 21:12 (kdy se většinou můžeme spojit - pokud ne, můžeme se vrátit v čase do chvíle, kdy jsme se napojit nemohli.

Po přechodu (nebo přepnutí, jak říká Henri) sice vnímáme přísun pránické energie zpravidla aniž bychom o to museli nějak zvlášť usilovat, ale můžeme se dostávat do situací, kdy dochází ke snížení našich vibrací a tím i krizí, a tím, že se znovu obracím ke Zdroji a snažím se o spojení s Ním, je zvyšuji.

Někdy je proto třeba nejenom pracovat se svými vibracemi a nechat přicházet pránu stejně přirozeně, jako dech, ale čerpat ji vědomě.

Třikrát denně, protože obvykle jsme byli zvyklí 3 x denně jíst. A pokud nezaplníme tuto dobu nějakou jinou, novou aktivitou, v tomto případě meditací nebo čerpáním prány, často se stává , že nás starý návyk začne volat, a zbytečně se vracíme k jídlu. Je tedy dobře "prázdná místa" vědomě zaplnit, i když jinak vnímáme přísun prány, a máme jí dost, přinejmenším v prvních týdnech a měsících. Pokud jsem byl/byla zvyklá jíst 3x denně, a nechám tuto dobu bez jiné náplně (kterou může být i procházka nebo meditace), dřív nebo později nás začne zpátky volat starý automatismus: než se v pránické výživě zakotvíme a nové zvyky překryjí a promění ty staré.

Tak pozdě (21:12) jsme většinou nejedl nikdo - ale na dřívějším jsme se (ukládání dětí, různé povinnosti, možnost spojení s meditací) tehdy neshodli.

Někdy se také někomu nepodaří přepnout se na pránu úplně, ale jenom se posunout, změnit např podíl prány a pevné stravy z 10/90 na 90/10: potom je třeba se vždy sám sebe ptát, co a kolik toho opravdu potřebuji - ale určitě až po tom, co si doplním maximum energie, ať vlastní snahou nebo při společném čerpání prány, a může být také užitečné (nemusíte "být na práně", stačí, že si ji přejete čerpat anebo zvýšit její podíl !).

Nejde ale jen o pomoc sobě. Prána pro mne souvisí s nárůstem vnitřní svobody, jasnosti mysli, vzestupu vědomí. Pokud posilujeme tyto kvality v sobě, a probouzíme se, pomáháme tím nejenom sobě, ale i ostatním, Zemi, světu. Když na přechodu pracujeme s osobními a skupinovými cíli a motivací, skoro vždy se mezi nimi objevuje nejenom zdraví a duchovní pokrok nebo nebo otevřené vědomí nebo jeho probuzení v hlubších úrovních, a svoboda jako opak závislosti, ale i pomoc Zemi, statním, všemu životu.

Myslím, že každý, kdo v tomto čerpání prány pokračuje, cítí sílu přinejmenším sílu společenství a kruhu. A také, že nejde jen o samotné čerpání prány a podporu skupiny, ale vytváření společné energie (energetického pole), duchovní praxi i práci napomáhající vzestupu vědomí, a otevírající cestu pro další. S každým, komu se podaří přejít, a každým vědomým čerpáním prány se informační pole posiluje, a dveře otevírajíc víc a víc.

Tato možnost společného čerpání prány se narodila někdy v r. 2014 nebo o rok později, když jsem přemýšlela, jak pomoci především účastníkům přechodového workshopu v udržení energie po příchodu domů, napadlo mě několik věcí. Jednou z nich byla možnost společného čerpání prány při spojení na dálku. Původně jen pro účastníky osmidenního intenzivního přechodu, následně i dvoudenních workshopů, nyní pro všechny

Dnes je takových skupin víc. Někdo mě vyzýval k tomu, abychom propojili "svoje" skupiny pro čerpání prány. Souzníme v účelu: jde o pomoc nejenom sobě a ve skupině, ale i pokud jde o vzestup vědomí a Země. Jakoukoli podobnou aktivitu vnímám jako nesmírně prospěšnou, přestože od určité chvíle už čerpáme pránu automaticky. Jinak je ale koncept trochu odlišný,okud jde o čas i uzpůsobení (připojit se, i k chatu, můžete například zde (aplikace telegram: https://t.me/vyzivovaniepranou.

Záleží na každém, jakou cestou jde, a kdy a jak se chce na společném čerpání prány podílet, anebo prostě jít jenom svou cestou. Otevřela jsem tuto možnost, a vždy několik týdnů po každém přechodu jsem ve spojení s každým z účastníků osmidenního přechodu individuálně v rámci společného čerpání prány i jinak, v rámci následné péče a podpory, ale jinak je naprosto otevřená, nikdo se do ní nemusí hlásit, stačí se jenom propojit. A samozřejmě i pokud jde o jakoukoli jinou skupinu:

Není a ze svojí povahy ani nemohou být konkurenční, pro nikoho, je to jen možnost, otevřená bez jakékoli podmínky pro všechny, kdo se chtějí připojit. Nevylučuje to také možnost propojit s s jinými skupinami, nebo čerpáním, samozřejmě. Ostatně, blízká pole se propojují, sama a vždy.

To, co je pravé, opravdové a pravdivé, žije a roste a propojuje se samo. Každá podobná činnost a každá podobná aktivita je prospěšná. Každému, kdo se takto propojuje, i obecně:-).

Lenka Clara

www.cesky-pranicky-prechod.cz

FCB skupina Pránická výživa - Český pránický přechod

MOŽNÝ POSTUP společného čerpání prány

Čerpat pránu můžeme různým způsobem, stačí i pouhým záměrem nebo pozorností, pokud už máme otevřenou cestu (nemáme-li-zkoušíme - jednoho dne to naskočí :-)!), řada technik je založena na práci s dechem, tělem a vědomím. Vizualizace může pomáhat záměr posílit, pokud pránu nevnímáme samu o sobě, sama o sobě ale nestačí. Nevytváříme iluze-otevíráme se skutečnosti.

Jedna z mnoha možností společného čerpání na dálku:

Několikrát se zhluboka nadechněte chodidly a vydechněte sedmou nebo osmou (asi 30 cm nad hlavou) čakrou.

Prociťujte spojení se zemí skrze nadechování chodidly. Při výdechu Nechte odplout všechno napětí, starosti, myšlenky.

Soustřeďme se na to, že spolu sedíme v kruhu. I když nevidíme a neznáme svoje tváře, známe svá srdce, hluboko uvnitř jsme všichni spojení, nyní i společným záměrem. Nechme skrze srdce v kruhu (po směru hodinových ručiček) proudit světlo.

Můžeme také požádat o pránu, o pránickou výživu pro všechno, co potřebujeme - pro fyzické tělo, energetická těla, na všech úrovních, pro tento okamžik, pro tento den.

Zaměříme se na dech. Stále se nadechujeme skrze chodidla a vydechujeme (světlo) skrze sedmou nebo osmou čakru. Při výdechu nás světlo obklopuje, vytváří kolem nás kužel světla. Pokud na chvíli zadržíme dech, můžeme cítit, jak světlo i energie vzrůstá. Vnímejte, jak Vás toto světlo prostupuje, a naplňuje vaše buňky. Můžeme začít nadechovat a vydechovat jenom srdcem. Uvědomujeme si světlo kolem sebe, v sobě, i světlo, které k nám přichází, a probouzí a oživuje naše buňky zevnitř.

Sedíme v kruhu, i když nevidíme své tváře. Vnímáme jeho sílu a všechny další pocity a vjemy, bez hodnocení, jen je necháme přicházet a odcházet - s vědomím pokory a vděčnosti, vůči Bohu i Zemi. Uvědomujeme si, že tímto způsobem pomáháme a podporujeme sebe, ale i vzestup vědomí, vlastní, lidstva i Země.

ČASY SPOLEČNĚHO ČERPÁNÍ

  • 8. 12
  • 12:12
  • 21:12