SPOLEČNÉ ČERPÁNÍ PRÁNY

Když jsem kdysi přemýšlela, jak pomoci především účastníkům přechodového workshopu v udržení energie po příchodu domů, napadlo mě několik věcí. Jednou z nich byla možnost společného čerpání prány při spojení na dálku. Původně jen pro účastníky osmidenního intenzivního přechodu, následně i dvoudenních workshopů, nyní pro všechny. 

Prána pro mne souvisí s nárůstem vnitřní svobody, jasnosti mysli, vzestupu vědomí. Pokud posilujeme tyto kvality v sobě, a probouzíme se, pomáháme tím nejenom sobě, ale i ostatním, Zemi, světu. 

Nemusíte "být na práně", stačí, že si ji přejete čerpat anebo zvýšit její podíl. 

Myslím, že každý, kdo v tomto čerpání prány pokračuje, cítí sílu přinejmenším sílu společenství a kruhu. A také, že nejde jen o samotné čerpání prány a podporu skupiny, ale vytváření společné energie (energetického pole), duchovní praxi i práci napomáhající vzestupu vědomí, a otevírající cestu pro další.

MOŽNÝ POSTUP 

Čerpat pránu můžeme různým způsobem, stačí i pouhým záměrem nebo pozorností, pokud už máme otevřenou cestu (nemáme-li - zkoušíme - jednoho dne to naskočí :-)!), řada technik je založena na práci s dechem, tělem a vědomím. Vizualizace může pomáhat záměr posílit, sama o sobě ale nestačí. Nevytváříme iluze - otevíráme se skutečnosti.

Jedna z mnoha možností společného čerpání na dálku:

Několikrát se zhluboka nadechněte chodidly a vydechněte sedmou nebo vyšší (asi 30 cm nad hlavou) čakrou. Prociťujte spojení se zemí skrze nadechování chodidly. Při výdechu Nechte odplout všechno napětí, starosti, myšlenky.

Soustřeďme se na to, že spolu sedíme v kruhu. I když nevidíme a neznáme svoje tváře, známe svá srdce, hluboko uvnitř jsme všichni spojení, nyní i společným záměrem. Nechme skrze srdce v kruhu (po směru hodinových ručiček) proudit světlo.

Můžeme také požádat o pránu, o pránickou výživu pro všechno, co potřebujeme - pro fyzické tělo, energetická těla, na všech úrovních, pro tento okamžik, pro tento den.

Zaměříme se na dech. Stále se nadechujeme skrze chodidla a vydechujeme (světlo) skrze sedmou nebo osmou čakru. Při výdechu nás světlo obklopuje, vytváří kolem nás kužel světla. Pokud na chvíli zadržíme dech, můžeme cítit, jak světlo i energie vzrůstá. Vnímejte, jak Vás toto světlo prostupuje, a naplňuje vaše buňky. Můžeme začít nadechovat a vydechovat jenom srdcem. Uvědomujeme si světlo kolem sebe, v sobě, i světlo, které k nám přichází, a probouzí a oživuje naše buňky zevnitř.

Sedíme v kruhu, i když nevidíme své tváře. Vnímáme jeho sílu a všechny další pocity a vjemy, bez hodnocení, jen je necháme přicházet a odcházet - s vědomím pokory a vděčnosti, vůči Bohu i Zemi. S vědomím, že tímto způsobem pomáháme a podporujeme sebe, ale i vzestup vědomí, vlastní, lidstva i Země.

ČASY SPOLEČNĚHO ČERPÁNÍ

  • 8. 12
  • 12:12
  • 21:12