AKTUALITY

Nejbližší osmidenní intenzivní přechod na pránickou výživu se uskuteční 17. - 24. září 2022. Kromě něj, snad nejdůležitější "akce" tohoto roku - kromě přechodu a přípravy na něj a asi i  cyklu večerů aramejských modliteb -- je určitě Cesta, 14 setkání, z nichž první se uskuteční už 6. června 2022.

Vše podstatné najdete prozkoumáním webových stránek, pro lepší orientaci zde "důležité odkazy". Mimořádně se v programu nově i dvoudenní možnost přípravy na přechod (ať už se o něj chcete letos pokusit anebo se začít jen připravovat a pokračovat vlastním tempem a pomaleji):

Pokud se chcete připojit jinak:

  • FCB skupina Pránická výživa - Český pránický přechod (nebo stejnojmenná stránka)
  • Společné čerpání prány
  • Od jara 2021 se také můžete připojit k občasným "online" setkáním, nebo webinářům, kteráé probíhají na platformě zoom. 
  • V současné době je možné účastnit se workshopů prezenčně, pokud nejde jen o webináře, a stále také platí možnost dohodnout si individuální konzultaci, provázení (podle potřeby nebo intenzivní, s každodenním kontaktem a využitím každý den, textů i nahrávek) nebo energetické ošetření .

    Pokud byste se některého workshopu nebo webináře chtěli zúčastnit, ale nemáte na ní dostatek finančních prostředků, můžete požádat o slevu, přestože všechny prostředky jdou jenom do udržení prostoru. Ten je v mnoha ohledech výjimečný - především jde o silové místo. Jeho energie pomáhá uvolňovat to, co je v nás mnohdy hluboko potlačené, takže pokud jsme opravdu připravení pro transmutaci, a přejeme si ji, je nám tu dobře. Pokud nikoli, může to pro nás být nikoli podpůrné a pomáhající, ale i nepříjemné. Většinou se zde ale objevují už Ti, co si - věc sama i místo - zavolá, a rozhodně nikdo náhodně. Jak už vesměs víte, při všech workshopech, přechodu i individuálních konzultacích využívám především vlastní praxi, zkušenosti a vhledy. Rok od roku jsou přechody i worskhopy a webináře obsahově posunuté a jiné, nejenom v návaznosti na skupinu, která se tady sejde. 

  • Možné je dohodnout i zasvěcení do japonské tradiční rei-ki, které se věnuji už skoro 27 let. Časem se rozdíly mezi různě pojmenovanými cestami stírají, protože pokud se ponoříme dostatečně hluboko a napojíme skutečně na Zdroj, vímáme totéž světlo, kvalitu, energii. Jen navenek a tak, jak se od zdroje vzdaluje, se projevuje jinak. Rei znamená léčivá, životodárná, ale také univerzální, jako označení záměru.